Quy định về trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề theo Bộ luật Dân sự 2015?

Việc trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề là việc thường gặp trong xây dựng các công trình nhà ở hàng ngày hay các công trình khác v.v… Vậy có phải việc trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề như thế nào cũng đúng quy định. Pháp luật quy định việc trổ cửa như thế nào? Cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quy định pháp luật về trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề

Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Tại Khoản 3 điều 176 Bộ luật dân sự 2015 quy định về mốc giới ngăn cách các bất động sản:

“3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.”

Theo Điều 178 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề có nội dung cụ thể sau đây:

“1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 2.Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2.5 mét trở mét trở lên.”

Như vậy, ta nhận thấy, theo quy định pháp luật về trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề, các chủ thể là người sử dụng bất động sản liền kề sẽ được trổ cửa quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên, việc trổ cửa sổ quay sang nhà bên cạnh hoặc nhà đối diện và đường đi chung phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định của Điều 7 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thì chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa sổ, lỗ thông hơi, lỗ thông gió theo quy định sau:

  • Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi (chỉ được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m). Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa hai nhà).
  • Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa hai nhà ít nhất là 2m.
  • Trong trường hợp người có quyền sử dụng lô đất liền kề có thỏa thuận thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2m có thể mở các lỗ cửa nhưng phải đề phòng trường hợp lửa cháy lan giữa hai nhà. Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép ngoài cùng cao hơn mặt sàn ít nhất là 2m. Khi thỏa thuận bị hủy bỏ; việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.

Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật theo thỏa thuận hoặc theo di chúc của chủ sở hữu bất động sản liền kề. Pháp luật Việt Nam công nhận quyền này và quyền đối với bất động sản liền kề sẽ có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và đươc chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ các trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác.

[Xem thêm]….

Mốc giới ngăn cách các bất động sản được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào?

Ranh giới giữa các bất động sản được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào?

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *