Category Archives: Luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng

Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023

Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tuy nhiên, pháp luật quy định có một số trường hợp được hoàn thuế GTGT. Bài viết dưới đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia […]

Kết chuyển thuế giá trị gia tăng vào cuối kỳ trong doanh nghiệp

Kết chuyển thuế giá trị gia tăng vào cuối kỳ trong doanh nghiệp - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Kết chuyển thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT) vào cuối kỳ trong doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Kế toán trong doanh nghiệp cần lưu ý những điều gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Tính số thuế giá trị gia tăng đầu ra còn phải nộp trong kỳ […]

Ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ % trên doanh thu

Ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ % trên doanh thu - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp cần phải lưu ý về những ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu. Hãy cùng tìm hiểu về Ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ % trên doanh thu qua bài viết dưới đây. […]

Những tài sản cấm kê biên để thi hành quyết định xử phạt về thuế

Những tài sản cấm kê biên để thi hành quyết định xử phạt về thuế - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Kê biên tài sản để thi hành quyết định xử phạt về thuế là một trong các biện pháp cưỡng chế được áp dụng đối với người nộp thuế nợ thuế. Tuy nhiên, pháp luật quy định không được phép kê biên một số loại tài sản đặc biệt. Qua bài viết dưới đây hãy […]

Phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, địa điểm kiểm tra và thời hạn giải quyết

Phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, địa điểm kiểm tra và thời hạn giải quyết - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế là khoản thu nộp mang tính chất bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi có đủ các điều kiện nhất định. vậy cách để Phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, địa điểm kiểm tra và thời hạn giải quyết được quy định thế […]

Các loại thuế suất cơ bản theo quy định năm 2023

Các loại thuế suất cơ bản theo quy định năm 2023 - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Mỗi loại thuế đều quy định thuế suất khác nhau. Do đó, các loại thuế suất thường tương ứng với các loại thuế. Theo quy định hiện hành sẽ có tất cả các loại thuế suất cơ bản nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bà viết dưới đây. Các loại thuế suất cơ bản Mỗi […]

Thủ tục đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng năm 2023

Thủ tục đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng năm 2023 - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Việc đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mới thành lập luôn là chủ đề nhiều doanh nghiệp đặt ra. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, thủ tục này luôn có sự thay đổi khiến doanh nghiệp mới thành lập khó cập nhật, nắm bắt. Hãy cùng […]

Thuế suất là gì? Cách phân loại và Các loại thuế suất cơ bản

Thuế suất Cách phân loại và Các loại thuế suất cơ bản - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế là khoản thu nộp mang tính chất bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi có đủ các điều kiện nhất định. Thuế suất là căn cứ mức phí phải nộp trên một đơn vị xác định giá trị của mức thuế phải đóng đối với một […]

Những trường hợp sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023

Những trường hợp sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Những trường hợp sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023?  Hãy cùng tìm hiểu qua bai viết dưới đây. Những đối tượng nào phải chịu thuế giá trị gia tăng? Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau: […]

Giá tính thuế giá trị gia tăng năm 2023

Giá tính thuế giá trị gia tăng năm 2023 - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Để xác định được thuế giá trị gia tăng cần phải xác định được giá tính thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT). Giá tính thuế giá trị gia tăng hiện nay quy định thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Cơ sở pháp lý Theo Điều 6 Luật Thuế GTGT […]