Category Archives: Bộ luật hàng hải

Quy định về việc thu, nộp lệ phí

Quy định về việc thu, nộp lệ phí

Việc thu, nộp lệ phí được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về việc thu, nộp lệ phí Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ […]

Quy định về nguyên tắc xác định mức thu phí

Quy định về nguyên tắc xác định mức thu phí

Nguyên tắc xác định mức thu phí được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Khái quát về phí và thu phí Theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 về phí và lệ phí thì: “Phí là khoản […]

Quy định về việc giải quyết tranh chấp hàng hải có ít nhất một bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Quy định về việc giải quyết tranh chấp hàng hải có ít nhất một bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Việc giải quyết tranh chấp hàng hải có ít nhất một bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về việc giải quyết tranh chấp hàng hải có ít nhất một bên là tổ chức, […]

Quy định về việc giải quyết tranh chấp hàng hải

Quy định về việc giải quyết tranh chấp hàng hải

Tranh chấp hàng hải là gì? Việc giải quyết tranh chấp hàng hải được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Tranh chấp hàng hải là gì? Tranh chấp hàng hải được hiểu là các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động hàng […]

Quy định về việc bồi thường tổn thất toàn bộ

Quy định về việc bồi thường tổn thất toàn bộ

Việc bồi thường tổn thất toàn bộ được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về việc bồi thường tổn thất toàn bộ Bồi thường là một trong các nguyên tắc cơ bản trong bảo hiểm, đây được coi là định hướng trong […]

Quy định về thời hạn chấp nhận hoặc từ chối việc từ bỏ đối tượng bảo hiểm của người bảo hiểm

Quy định về thời hạn chấp nhận hoặc từ chối việc từ bỏ đối tượng bảo hiểm của người bảo hiểm

Từ bỏ đối tượng bảo hiểm trong trường hợp nào? Thời hạn chấp nhận hoặc từ chối việc từ bỏ đối tượng bảo hiểm của người bảo hiểm được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Từ bỏ đối tượng bảo hiểm trong trường hợp […]

Quy định về cách thức và thời hạn thực hiện quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm

cách thức và thời hạn thực hiện quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm

Pháp luật quy định thế nào về cách thức và thời hạn thực hiện quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Khái quát về quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm Quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm hàng hải […]

Quy định về quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm

Quy định về quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm hàng hải là gì? Quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây Đối tượng bảo hiểm hàng hải Theo Điều 304 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về đối tượng bảo hiểm hàng […]

Quy định về việc bồi thường tổn thất xảy ra kế tiếp nhau

Quy định về việc bồi thường tổn thất xảy ra kế tiếp nhau

Việc bồi thường tổn thất xảy ra kế tiếp nhau được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về việc bồi thường tổn thất xảy ra kế tiếp nhau Người bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho người được bảo hiểm mọi […]

Quy định về trách nhiệm bồi thường tổn thất của người bảo hiểm

trách nhiệm bồi thường tổn thất của người bảo hiểm

Trách nhiệm bồi thường tổn thất của người bảo hiểm được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về trách nhiệm bồi thường tổn thất của người bảo hiểm Theo Điều 323 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về trách nhiệm bồi […]