Category Archives: Luật hàng không dân dụng

Mức bồi thường thiệt hại hàng hóa, hành lý

Mức bồi thường thiệt hại hàng hóa, hành lý

Mức bồi thường thiệt hại hàng hóa, hành lý được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Khái quát về việc bồi thường thiệt hại hàng hóa, hành lý trên tàu bay Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc […]

Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa, hành lý

Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa, hành lý

Việc bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa, hành lý được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa, hành lý Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm […]

Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với hành khách trong lĩnh vực hàng không?

Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với hành khách trong lĩnh vực hàng không

Việc bồi thường thiệt hại đối với hành khách trong lĩnh vực hàng không được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với hành khách trong lĩnh vực hàng không? Bồi thường thiệt hại đối với […]

Quy định về số tiền bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực hàng không

Quy định về số tiền bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực hàng không

Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực hàng không và số tiền bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực hàng không được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về số tiền bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực hàng không Khái quát […]

Trách nhiệm của người vận chuyển thực tế được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của người vận chuyển thực tế

Trách nhiệm của người vận chuyển thực tế được quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Người vận chuyển thực tế là gì? Người vận chuyển thực tế là người thực hiện toàn bộ hoặc một phần vận chuyển theo sự ủy quyền của người vận chuyển […]

Trách nhiệm của người vận chuyển theo hợp đồng được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của người vận chuyển theo hợp đồng

Trách nhiệm của người vận chuyển theo hợp đồng được quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Người vận chuyển theo hợp đồng là gì? Theo quy định của luật hàng không dân dụng thì người vận chuyển theo hợp đồng được quy định như sau: “Người […]

Các yêu cầu đối với việc vận chuyển hành lý được thực hiện ra sao?

Các yêu cầu đối với việc vận chuyển hành lý được thực hiện ra sao

Yêu cầu đối với việc vận chuyển hành lý được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Khái quát về hợp đồng vận chuyển hành lý và hành khách Căn cứ quy định của Luật hàng không dân dụng về hợp đồng vận chuyển hành […]

Quy định về quyền và nghĩa vụ của hành khách khi đi tàu bay

Quy định về quyền và nghĩa vụ của hành khách khi đi tàu bay

Quyền và nghĩa vụ của hành khách khi đi tàu bay được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về quyền và nghĩa vụ của hành khách khi đi tàu bay Quyền của hành khách khi đi tàu bay Quyền của hành khách […]

Quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển khi vận chuyển hành khách

Quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển khi vận chuyển hành khách

Nghĩa vụ của người vận chuyển khi vận chuyển hành khách được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển khi vận chuyển hành khách Nghĩa vụ của người vận chuyển Vận chuyển hành khách và hành […]

Quy định về vé hành khách, thẻ hành lý

Quy định về vé hành khách, thẻ hành lý

Vé hành khách, thẻ hành lý được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về vé hành khách, thẻ hành lý Căn cứ vào Điều 144 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định về thẻ hành lý như sau: Vé hành khách, thẻ […]