Category Archives: Luật phí và lệ phí

Quy định về trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí

Quy định về trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí

Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí Pháp luật quy định về trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí tại Điều […]

Quy định về quyền, trách nhiệm của người nộp phí, lệ phí

Quy định về quyền, trách nhiệm của người nộp phí, lệ phí

Quyền, trách nhiệm của người nộp phí, lệ phí được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Thế nào là phí, lệ phí? Theo Điều 3 Luật Phí và lệ phí 2015 quy định về phí và lệ phí như sau: – Phí là khoản tiền mà […]

Quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

Quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Chủ thể thực hiện hoạt động thu, nộp, quản lý và sử dụng phí – Người nộp phí, lệ phí bao gồm tổ chức, cá nhân được cung […]

Danh mục Cơ quan quy định về Phí và Lệ phí

Danh mục Cơ quan quy định về Phí và Lệ phí

Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu Danh mục Cơ quan quy định về Phí và Lệ phí trong bài viết dưới đây Danh mục Cơ quan quy định về Phí và Lệ phí PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13) DANH MỤC PHÍ […]

Quy định về việc kê khai, nộp phí, lệ phí

Quy định về việc kê khai, nộp phí, lệ phí

Việc kê khai, nộp phí, lệ phí được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về việc kê khai, nộp phí, lệ phí Kê khai, nộp phí, lệ phí Nhằm bảo đảo hoạt động kê khai, nộp phí, lệ phí được thực hiện […]

Quy định về việc miễn, giảm phí, lệ phí

Quy định về việc miễn, giảm phí, lệ phí

Việc miễn, giảm phí, lệ phí được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định về việc miễn, giảm phí, lệ phí Tại Điều 10 Luật phí, lệ phí quy định về việc miễn, giảm phí, lệ phí như sau: Điều 10. Miễn, giảm […]

Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí

Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí

Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quy định của pháp luật về lệ phí Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 về phí và lệ phí thì: “Lệ […]

Quy định của pháp luật về phí và lệ phí ở nước ta

Quy định của pháp luật về phí và lệ phí ở nước ta

Pháp luật quy định như thế nào về phí và lệ phí? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Khái quát về các vấn đề thu phí và lệ phí ở nước ta Các chủ thể có thẩm quyền thu phí và lệ phí là cơ quan thuế nhà nước, các cơ […]