Category Archives: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương

Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, điều tra tội phạm. Vậy […]

Điều tra viên và các chức danh khác của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương

Điều tra viên và các chức danh khác của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Kiểm tra viên là một chức danh tố tụng có nhiệm vụ ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và một số biên bản khác cùng với Kiểm sát viên tham gia hoạt động giám sát trong các vụ án, vụ việc được giao. Vậy Điều tra viên và các chức […]

Tổng biên chế, số lượng, cơ cấu tỷ lệ ngạch Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân

Tổng biên chế, số lượng, cơ cấu tỷ lệ ngạch Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Kiểm sát viên (KSV)là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Vai trò của Kiểm sát viên là bảo vệ pháp chế, hạn chế những sai phạm trong quá trình xét xử, các bản án oan […]

Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm hoạt động của viện kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào?

Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm hoạt động của viện kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, điều tra tội phạm. Vậy […]

Chế độ tiền lương, phụ cấp cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

Chế độ tiền lương, phụ cấp cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, điều tra tội phạm. Vậy […]

Trang phục, giấy chứng minh Kiểm sát viên, giấy chứng nhận Điều tra viên, Kiểm tra viên

Trang phục, giấy chứng minh Kiểm sát viên, giấy chứng nhận Điều tra viên, Kiểm tra viên - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Kiểm sát viên (KSV)là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Vai trò của Kiểm sát viên là bảo vệ pháp chế, hạn chế những sai phạm trong quá trình xét xử, các bản án oan sai.  […]

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng của Viện kiểm sát nhân dân

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng của Viện kiểm sát nhân dân - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, điều tra tội phạm. Vậy […]

Khen thưởng, xử lý vi phạm Viện kiểm sát nhân dân

Khen thưởng, xử lý vi phạm Viện kiểm sát nhân dân - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, điều tra tội phạm. Vậy […]

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân hiện nay

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân hiện nay - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) là cơ quan làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, điều tra tội phạm. […]

Kiểm tra viên là gì?

Kiểm tra viên là một chức danh tố tụng có nhiệm vụ ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và một số biên bản khác cùng với Kiểm sát viên tham gia hoạt động giám sát trong các vụ án, vụ việc được giao. Vậy Kiểm tra viên là gì? Xin mời […]