Category Archives: Luật hòa giải đối thoại tại tòa án

Luật hòa giải đối thoại tại tòa án

Hòa giải đối thoại tại Tòa án là gì?

Hòa giải đối thoại tại Tòa án là gì - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải đối thoại tại Tòa án trong Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án quy định như thế nào? Xin mời quý bạn đọc cùng tham khảo thông tin qua bài viết sau: Cơ sở pháp lý Điều 2 Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án 2020. Hòa giải đối thoại tại […]

Xử lý việc chấm dứt hòa giải đối thoại tại Tòa án

Xử lý việc chấm dứt hòa giải đối thoại tại Tòa án - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải đối thoại tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự. Vậy xử lý việc chấm dứt hòa giải đối thoại […]

Chấm dứt hòa giải đối thoại tại Tòa án

Chấm dứt hòa giải đối thoại tại Tòa án - Tư vấn, hòa giải đối thoại tại Tòa án

Hòa giải đối thoại tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự. Vậy chấm dứt hòa giải đối thoại tại Tòa án […]

Quyết định công nhận hòa giải đối thoại thành có thủ tục đề nghị, kiến nghị xem xét lại như thế nào?

Quyết định công nhận hòa giải đối thoại thành có thủ tục đề nghị, kiến nghị xem xét lại như thế nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Đối thoại thành, hòa giải thành quyết định công nhận kết quả này có thể bị xem xét lại theo đề nghị của các bên, người đại diện hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến quyết định của Tòa án, kiến nghị của Viện kiểm sát nếu có căn cứ cho rằng nội […]

Đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành

Đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án là việc cá nhân, tổ chức liên quan đến quyết định của Tòa án có ý kiến phản ánh, đề nghị, kiến nghị xem xét lại với cơ quan Viện kiểm sát về […]

Hiệu lực của quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án

Hiệu lực của quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hiệu lực của quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án được quy định như thế nào trong Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án hiện hành? Xin mời quý bạn đọc cùng tham khảo thông tin qua bài viết sau: Cơ sở pháp lý Điều 35 […]

Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án

Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải thành là thông qua hòa giải, các bên tham gia hòa giải tự nguyện thỏa thuận về việc giải quyết toàn bộ hoặc một phần vụ việc dân sự mà phần này không liên quan đến những phần khác của vụ việc dân sự đó. Đối thoại thành là thông qua đối thoại, […]

Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành đối thoại thành tại Tòa án

Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành đối thoại thành tại Tòa án

Hòa giải thành đối thoại thành tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự. Vậy điều kiện công nhận kết quả hòa […]

Thủ tục ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải đối thoại thành tại Tòa án

hòa giải đối thoại thành tại Tòa án - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải đối thoại thành tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự. Vậy thủ tục ra quyết định công nhận hoặc […]

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải đối thoại tại Tòa án

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải đối thoại tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự. Vậy biên bản ghi nhận kết quả hòa giải đối […]