Category Archives: Luật tố cáo

Rút tố cáo được quy định như thế nào?

Rút tố cáo - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về rút tố cáo được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu qua phaplynhanh.vn  bài viêt sau: Rút tố cáo là một quyền được thực hiện với các chủ thể trong trường hợp cụ thể. Khi trước đó họ thực hiện tố cáo. Và trong quá trình xác minh của […]

Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm như thế nào?

Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm trong tố cáo như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm Căn cứ theo Điều 58 Luật tố cáo […]

Biện pháp bảo vệ bí mật thông tin như thế nào?

Biện pháp bảo vệ bí mật thông tin - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về biện pháp bảo vệ bí mật thông tin trong tố cáo như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Trường hợp một người đi tố cáo vi phạm thì thông tin của người được tố cáo là caí mà người giải quyết tố cáo phải đảm bảo […]

Hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ như thế nào?

Hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Áp dụng biện pháp bảo vệ trong bảo vệ người tố cáo có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo các quyền và lợi ích […]

Thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ như thế nào?

Thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ trong tố cáo như thế nào? Cùng  tìm hiểu qua bài viết sau: Thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ Căn cứ theo Điều 54 Luật tố cáo về thay đổi, […]

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân như thế nào?

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo Luật tố cáo về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vntìm hiểu qua bài viết sau: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân Căn cứ theo Điều 53 Luật tố cáo về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được […]

Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ như thế nào?

Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ trong tố cáo như thế nào? Cùng pháp lý nhanh tìm hiểu qua bài viết sau: Tố cáo là gì? Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có […]

Xem xét, quyết định bảo vệ người tố cáo như thế nào?

Xem xét, quyết định bảo vệ người tố cáo - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Bảo vệ người tố cáo có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo các quyền và lợi ích của chủ thể là người được bảo vệ, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra đối với người tố cáo và người thân của họ, đồng thời bảo […]

Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ như thế nào?

Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ trong luật tố cáo như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Tố cáo là gì? Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có […]

Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ như thế nào?

Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu thêm qua bài viết sau: Tố cáo là gì? Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có […]