Category Archives: Luật sở hữu trí tuệ

Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan như thế nào?

Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quyền sở hữu trí tuệ được thực thi bằng các biện pháp: tự bảo vệ, dân sự, hình chính, hình sự và kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Vậy thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng thủ […]

Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ như thế nào?

Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm […]

Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ như thế nào?

Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Hiện nay đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ thì để có thể đảm bảo hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ được đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định mà pháp luật đề ra thì không thể không nói tới vai trò của […]

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ theo Điều 214 Luật sở […]

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ như thế nào?

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Vào dịp cuối năm nhu cầu mua sắm và tiêu thụ các loại hàng hóa và thực phẩm cũng tăng cao, bên cạnh đó tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng tràn lan trên thị trường. Vậy hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào? […]

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính Căn cứ theo Điều 211 Luật sở hữu trí […]

Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như thế nào?

Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định về nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Căn cứ theo Điều 208 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ […]

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định như thế nào?

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Để bảo vệ quyền của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật quy định cho những chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được yêu cầu Tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Vậy các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm […]

Quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định như thế nào?

Quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Pháp luật quy định trong trường hợp tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả xảy ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vậy quyền yêu cầu Tòa […]

Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường. Vậy căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí […]