Category Archives: Luật đấu giá tài sản

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản được quy định như thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đấu giá tài sản 2016 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp […]

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản được quy định như thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đấu giá tài sản 2016 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức […]

Tổ chức đấu giá tài sản được quy định như thế nào?

Tổ chức đấu giá tài sản được quy định như thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật, tổ chức đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đấu giá tài sản 2016 Tổ chức đấu giá tài sản được quy định như thế nào? […]

Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định thế nào?

Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật, tổ chức xã hội-nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đấu giá tài sản 2016 Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của đấu giá viên […]

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định thế nào?

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đấu giá tài sản 2016 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp  của đấu […]

Quan hệ giữa đấu giá viên với tổ chức đấu giá tài sản được quy định thế nào?

Quan hệ giữa đấu giá viên với tổ chức đấu giá tài sản được quy định thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật quan hệ giữa đấu giá viên với tổ chức đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đấu giá tài sản 2016 Thông tư số 14/2018/TT-BTP ban […]

Quan hệ giữa đấu giá viên với người tham gia đấu giá được quy định thế nào?

Quan hệ giữa đấu giá viên với người tham gia đấu giá được quy định thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật quan hệ giữa đấu giá viên với người tham gia đấu giá được quy định như thế nào? Mời bạn cùng Pháp lý nhanh tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đấu giá tài sản 2016 Thông tư số 14/2018/TT-BTP […]

Quan hệ giữa đấu giá viên với người có tài sản đấu giá được quy định thế nào?

Quan hệ giữa đấu giá viên với người có tài sản đấu giá được quy định thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật quan hệ giữa đấu giá viên với người có tài sản đấu giá được quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đấu giá tài sản 2016 Thông tư số 14/2018/TT-BTP ban […]

Trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định thế nào?

Trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên được quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đấu giá tài sản 2016 Thông tư số 14/2018/TT-BTP ban hành “Quy tắc, đạo đức […]

Thủ tục thu hồi, cấp lại Thẻ đấu giá viên được quy định như thế nào?

Thủ tục thu hồi, cấp lại Thẻ đấu giá viên được quy định như thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Pháp luật quy định về thủ tục thu hồi, cấp lại Thẻ đấu giá viên như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Nghị định số 62/2017/NĐ-CP Thủ tục thu hồi, cấp lại Thẻ đấu giá viên được quy định như […]