Category Archives: Luật an ninh mạng

Phổ biến kiến thức về an ninh mạng như thế nào?

Phổ biến kiến thức về an ninh mạng - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định phổ biến kiến thức về an ninh mạng như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Phổ biến kiến thức về an ninh mạng Căn cứ theo Điều 34 Luật an ninh mạng về phổ biến kiến thức về an ninh mạng được quy định như sau: “Điều 34. Phổ […]

Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng

Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng Căn cứ theo Điều 33 Luật an ninh mạng về giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ […]

Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng như thế nào?

Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng Căn cứ theo Điều 32 Luật an ninh mạng về tuyển chọn, đào […]

Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng được quy định như thế nào?

Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Bảo vệ an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng đang là ưu tiên hàng đầu được thể hiện rõ trong các quan điểm, chiến lược và hành động cụ thể của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Quy định pháp luật về bảo đảm nguồn nhân […]

Lực lượng bảo vệ an ninh mạng như thế nào?

Lực lượng bảo vệ an ninh mạng - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Hiện nay dưới sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin thì việc bảo vệ an ninh mạng là vấn đề được đặt ra và cần thiết. Theo đó cần có các lực lượng bảo vệ an ninh mạng được Nhà nước và pháp luật quy định rõ về trách nhiệm và […]

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng như thế nào?

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, việc tìm hiểu, học tập của trẻ em trên không gian mạng ngày một thuận lợi hơn. Tuy […]

Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng như thế nào?

Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng - hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

Pháp luật về An ninh mạng có quy định về việc Chính phủ thực hiện các biện pháp để nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vậy nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn […]

Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng

Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về nghiên cứu, phát triển an ninh mạng trong an ninh mạng như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng Căn cứ theo Điều 27 Luật an ninh mạng về nghiên cứu, phát triển an ninh mạng được quy định như […]

Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng như thế nào?

Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Tình hình mất an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các cuộc tấn công vào hệ thống mạng công nghệ thông tin không ngừng tăng cả về số lượng, cường độ và tính phức tạp. Các nhóm tội phạm mạng ngày […]

Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế như thế nào?

Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế trong an ninh mạng như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Không gian mạng, không gian mạng quốc gia, cơ sở hạ tầng không […]