Category Archives: Luật nghĩa vụ quân sự

TÓM TẮT LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015.

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 - phaplynhanh.vn

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia quân sự như: đăng ký nghĩa vụ quân sự, nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị,…. Tại Việt Nam, một trong những nghĩa vụ bắt […]

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

thực hiện nghĩa vụ quân sự - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiều bài viết dưới đây. Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là bao nhiêu? Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi […]

HÌNH THỨC KỸ LUẬT ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC MIỄN?

HÌNH THỨC KỸ LUẬT ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC MIỄN

Xử lý kỹ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ theo hình thức nào và trường hợp nào sẽ được miễn xử lý kỹ luật? Mời bạn đọc cùng Pháp lý nhanh.VN tìm hiểu bài viết bên dưới để biết thêm chi tiết về xử lý vi phạm và hình thức kỹ luật đối […]

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP THEO LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân các cấp

Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân các cấp theo luật nghĩa vụ quân sự để biết thêm về nghĩa vụ cũng như là quyền hạn của ủy ban nhân dân các cấp như thế nào và quy định ra sao mời bạn đọc cùng  Pháp lý nhanh.VN tìm hiểu bài viết dưới […]

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ

Để biết thêm nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ như thế nào? Được pháp luật quy định ra sao theo luật nghĩa vụ quân sự. Mời bạn đọc cùng Pháp lý nhanh.VN cùng tìm hiểu bài viết bên dưới. Nhiệm vụ và quyền hạn các bộ được quy định ra […]

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Quốc phòng là như thế nào? Để biết được chi tiết về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan này mời bạn đọc cùng Pháp lý nhanh.VN tìm hiểu bài viết bên dưới. Cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự là gì? Theo […]

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ THEO LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ

Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Quyền lợi của gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ như thế nào? Mời bạn đọc cùng  Pháp lý nhanh.VN cùng tìm hiểu […]

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG DÂN TRONG ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG DÂN TRONG ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ

Công dân trong thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì sẽ được hưởng chế độ chính sách như thế nào? Mời bạn đọc cùng Pháp lý nhanh.VN tìm hiểu bài viết dưới đây. Công dân được hưởng chế độ chính sách gì? Căn cứ vào điều 49 luật nghĩa vụ quân sự […]

NHẬP NGŨ THEO LỆNH ĐỘNG VIÊN

NHẬP NGŨ THEO LỆNH ĐỘNG VIÊN

Khi nhận được lệnh nhập ngũ theo lệnh động viên thì hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ bị đình chỉ xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ đang nghỉ phép phải trở về đơn vị. Để biết thêm chi tiết về nhập ngũ theo động viên mời bạn đọc cùng Pháp lý nhanh.VN tìm hiểu […]

ĐIỀU KIỆN XUẤT NGŨ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT XUẤT NGŨ

ĐIỀU KIỆN XUẤT NGŨ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT XUẤT NGŨ

Công dân tham gia nghĩa vụ quân sự khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ sẽ được xuất ngũ, vậy xuất ngũ là gì điều kiện cũng như thẩm quyền giải quyết mời bạn đọc cùng Pháp lý nhanh.VN tìm hiểu bài viết dưới đây. Xuất ngũ là gì? Theo như quy định của Luật […]