Category Archives: Luật phá sản

CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ SAU KHI DOANH NGHIỆP TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp tuyên bố phá sản

Khi một doanh nghiệp tuyên bố phá sản thì bị cấm hoặc hạn chế đảm nhiệm chức vụ gì? Cụ thể được quy định ở đâu? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết bên dưới. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp phá sản Theo điều 130 luật phá sản […]

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN

trách nhiệm do vi phạm pháp luật về phá sản

Trách nhiệm do vi phạm pháp luật về phá sản được quy định như thế nào? Và được luật phá sản quy định cụ thể ra sao? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây Trách nhiệm do vi phạm về luật phá sản. Trách nhiệm do vi phạm pháp luật […]

XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP SAU KHI TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

xử lý tài sản của doanh nghiệp sau khi tuyên bố phá sản

Doanh nghiệp sau khi phá sản nếu có phát sinh về tài sản sẽ được xử lý như thế nào? Được quy định cụ thể ở đâu? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Xử lý tài sản của doanh nghiệp Theo điều 127 luật phá sản năm 2014 quy định […]

THU HỒI TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ VI PHẠM

thu hồi tài sản trong trường hợp vi phạm

Theo luật phá sản năm 2014 thì thu hồi tài sản là gì? Trường hợp vi phạm nào sẽ bị thu hồi tài sản? Để biết cụ thể về quy định trên mời bạn đọc hãy cùng  phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Thu hồi tài sản khi có vi phạm Theo điều 125 luật […]

BÁN TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

BÁN TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Ngoài việc định giá tài sản và định lại giá tài sản thì bán tài sản khi doanh nghiệp tuyên bố phá sản cũng được quy định trong luật phá sản. Để biết cụ thể quy định như thế nào mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết bên dưới. Bán tài sản […]

ĐỊNH GIÁ VÀ ĐỊNH LẠI GIÁ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

định giá và định lại giá tài sản của doanh nghiệp phá sản

Định giá và định lại giá tài sản của doanh nghiệp khi tuyên bố phá sản gồm những quy định như thế nào? Và quy định cụ thể ra sao về tài sản đó? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Định giá tài sản Định giá tài sản là […]

YÊU CẦU QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THANH LÝ TÀI SẢN

yêu cầu quản tài viên, doanh nghiệp quản lý tổ chức thực hiện thanh lý tài sản

Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý tổ chức thực hiện thanh lý tài sản được quy định ra sao? Quy định cụ thể ở đâu? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý tổ chức thực hiện thanh lý […]

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

thẩm quyền và thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản

Thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản được quy định như thế nào? Thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản ra sao? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản Phá sản là tình trạng của […]

NHỮNG LƯU Ý VỀ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

NHỮNG LƯU Ý VỀ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Đất nước ngày càng phát triển cùng với đó Việt Nam hòa nhập với quốc tế. Nên nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. Do đó tài sản doanh nghiệp phá sản không chỉ nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Để giải quyết […]

TÀI SẢN CÓ TRANH CHẤP ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO

tài sản có tranh chấp được xử lý như thế nào

Tài sản có tranh chấp được xử lý như thế nào? Được pháp luật quy định cụ thể ra sao? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây để cùng phân tích về tài sản có tranh chấp. Xử lý tranh chấp tài sản trước khi có quyết định tuyên bố […]