Category Archives: Tải biểu mẫu dân sự

Mẫu thông báo chỉnh lý sai sót đối với tàu biển

Mẫu thông báo chỉnh lý sai sót đối với tàu biển-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trong trường hợp thông tin trong nội dung đã được đăng ký biện pháp bảo đảm không phù hợp với nội dung được kê khai trên Phiếu yêu cầu đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký thì cơ quan này có trách nhiệm chỉnh lý ngay khi phát hiện có thông tin sai […]

Mẫu thông báo chỉnh lý sai sót đối với tàu bay

Mẫu thông báo chỉnh lý sai sót đối với tàu bay-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trong trường hợp thông tin trong nội dung đã được đăng ký biện pháp bảo đảm không phù hợp với nội dung được kê khai trên Phiếu yêu cầu đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký thì cơ quan này có trách nhiệm chỉnh lý ngay khi phát hiện có thông tin sai […]

Mẫu thông báo chỉnh lý sai sót đối với động sản, cây hằng năm, công trình tạm

Mẫu thông báo chỉnh lý sai sót đối với động sản, cây hằng năm, công trình tạm-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trong trường hợp thông tin trong nội dung đã được đăng ký biện pháp bảo đảm không phù hợp với nội dung được kê khai trên Phiếu yêu cầu đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký thì cơ quan này có trách nhiệm chỉnh lý ngay khi phát hiện có thông tin sai […]

Mẫu thông báo chỉnh lý sai sót đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Mẫu thông báo chỉnh lý sai sót đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trong trường hợp thông tin trong nội dung đã được đăng ký biện pháp bảo đảm không phù hợp với nội dung được kê khai trên Phiếu yêu cầu đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký thì cơ quan này có trách nhiệm chỉnh lý ngay khi phát hiện có thông tin sai […]

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT02) cập nhật năm 2024

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT02) cập nhật năm 2024-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú là biểu mẫu được công dân sử dụng nhiều nhất khi đến cơ quan công an để khai báo các thủ tục về cư trú. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT02) cập nhật […]

Mẫu bản cam kết mới nhất năm 2023

Mẫu bản cam kết mới nhất năm 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Bản cam kết, hay còn có tên gọi khác là giấy cam kết, là một loại văn bản có giá trị pháp lý được áp dụng nhiều trong đời sống. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu bản cam kết mới nhất năm 2023 để bạn đọc tham khảo Cơ sở […]

Mẫu di chúc thừa kế tài sản, đất đai mới nhất năm 2023

Mẫu di chúc thừa kế tài sản, đất đai mới nhất năm 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Như chúng ta đã biết, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu di chúc thừa kế tài sản, đất đai mới nhất năm 2023 để bạn đọc […]

Hôn nhân chấm dứt trong những trường hợp nào?

Hôn nhân chấm dứt trong những trường hợp nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Người có quyền yêu cầu ly hôn là vợ, chồng hoặc cả hai người. Thậm chí trong một số trường hợp, cha, mẹ, người thân thích khác cũng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Hôn nhân chấm dứt trong những trường hợp nào? Ly hôn là gì? Khoản 14 Điều 3 Luật […]

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh cập nhật 2023

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh cập nhật 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật, nếu muốn khai sinh cho trẻ cần có tờ khai đăng kí khai sinh. Hiện nay, tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu tờ khai đăng ký khai […]

Mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe

Mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe là mẫu giấy tờ được ban hành kèm theo Nghị định 39/2023/NĐ-CP liên quan đến bán đấu giá biển số xe. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu tờ khai tiền bán đấu giá biển số xe để bạn đọc […]