Category Archives: Luật quản lý thuế

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 thì Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế và những đối tượng nào cần áp dụng các quy định này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về qua bài viết dưới đây. Căn cứ […]

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện được quy định như thế nào trong Luật quản lý thuế 2019

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện được quy định như thế nào - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 thì Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và những đối tượng nào cần áp dụng các quy định này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về qua bài viết dưới đây. Căn cứ pháp lý – Luật Quản lý thuế 2019. – Nghị định 126/2020/NĐ – […]

Xử lý hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực quản lý thuế

Xử lý hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực quản lý thuế - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 thì Xử lý hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực quản lý thuế và những đối tượng nào cần áp dụng các quy định này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về qua bài viết dưới đây. Căn […]

Xử lý hành vi vi phạm của ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế trong lĩnh vực quản lý thuế

Xử lý hành vi vi phạm của ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế trong lĩnh vực quản lý thuế - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 thì Xử lý hành vi vi phạm của ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế trong lĩnh vực quản lý thuế và những đối tượng nào cần áp dụng các quy định này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về qua bài viết […]

Hành vi trốn thuế trong Luật quản lý thuế 2019

Hành vi trốn thuế hồ sơ - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 thì Hành vi trốn thuế và những đối tượng nào cần áp dụng các quy định này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về qua bài viết dưới đây. Căn cứ pháp lý – Luật Quản lý thuế 2019. – Nghị định 126/2020/NĐ – CP Quy […]

Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu

Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 thì Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và những đối tượng nào cần áp dụng các quy định này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về qua bài viết […]

Hành vi vi phạm thủ tục thuế theo Luật quản lý thuế 2019

Hành vi vi phạm thủ tục thuế - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 thì Hành vi vi phạm thủ tục thuế và những đối tượng nào cần áp dụng các quy định này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về qua bài viết dưới đây. Căn cứ pháp lý – Luật Quản lý thuế 2019. – Nghị định 126/2020/NĐ […]

Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Trong hoạt động về thuế việc xuất hiện các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động thuế là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vẫn có một số quy định về các trường hợp được Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế. Theo quy định của Luật […]

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Trong hoạt động về thuế việc xuất hiện các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động thuế là không thể tránh khỏi, những hành vi vi phạm sẽ được pháp luật trừng phạt thích đáng tùy thuộc vào mức độ mà hành vi vi phạm gây ra: Tuy nhiên ta tự […]

Hình thức xử phạt, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả theo Luật quản lý thuế 2019

Hình thức xử phạt, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 thì Hình thức xử phạt, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả và những đối tượng nào cần áp dụng các quy định này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về qua bài viết dưới đây. Căn cứ pháp lý – Luật Quản […]