Category Archives: Luật báo chí

Trả lời trên báo chí như thế nào?

Trả lời trên báo chí - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về trả lời trên báo chí như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Khái niệm Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản […]

Cung cấp thông tin cho báo chí được quy định như thế nào?

Cung cấp thông tin cho báo chí - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về cung cấp thông tin cho báo chí như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Khái niệm Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất […]

Liên kết trong hoạt động báo chí như thế nào?

Liên kết trong hoạt động báo chí như thế nào?

Quy định pháp luật về liên kết trong hoạt động báo chí như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu có những sản phẩm báo chí chất lượng càng được đề cao. Bởi báo chí là một lĩnh vực hoạt động quan trọng của […]

Trang thông tin điện tử tổng hợp như thế nào?

Trang thông tin điện tử tổng hợp - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về trang thông tin điện tử tổng hợp trong báo chí như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Khái niệm Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông […]

Xuất bản đặc san được quy định như thế nào?

Xuất bản đặc san - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Đặc san là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện, chủ đề. Vậy xuất bản đặc san được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Xuất bản đặc san Căn cứ theo Điều 35 Luật báo chí về xuất […]

Xuất bản bản tin được quy định như thế nào?

Xuất bản bản tin - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Xuất bản được hiểu là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành mẫu để in hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử. Vậy xuất bản bản tin được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Xuất bản bản tin Căn cứ […]

Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như thế nào?

Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Khái niệm Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng […]

Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử như thế nào?

Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử như thế nào? Cùng  tìm hiểu qua bài viết sau: Khái niệm Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự […]

Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí như thế nào?

Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử như thế nào? Cùng pháp lý nhanh tìm hiểu qua bài viết sau: Khái niệm Báo chí là sản phẩm thông tin về […]

Thực hiện thêm loại hình báo chí được quy định như thế nào?

Thực hiện thêm loại hình báo chí - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quy định pháp luật về thực hiện thêm loại hình báo chí được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau: Khái niệm Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, […]