Category Archives: Luật tín ngưỡng tôn giáo

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo được quy đinh thế nào?

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo được quy đinh thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo […]

Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo được quy định thế nào?

Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo Thanh tra chuyên ngành […]

Nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 Nội dung và trách nhiệm quản lý nhà […]

Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo

Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới […]

Đất tín ngưỡng là gì?

Đất tín ngưỡng là gì-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Đất tín ngưỡng là gì? Đây là một quy định khá quan trọng được nêu cụ thể trong Luật Đất đai 2013, Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý […]

Thời hạn sử dụng của đất tôn giáo được quy định như thế nào?

Thời hạn sử dụng của đất tôn giáo được quy định như thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật, thời hạn sử dụng của đất tôn giáo được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đất đai 2013 Đất cơ sở tôn giáo là gì? Nội dung này […]

Đất cơ sở tôn giáo được phân vào loại đất nào?

Đất cơ sở tôn giáo được phân vào loại đất nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật, đất cơ sở tôn giáo được phân vào loại đất nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Đất đai 2013 Đất cơ sở tôn giáo là gì? Nội dung này đã được Phaplynhanh.vn trình bày […]

Đất cơ sở tôn giáo là gì?

Đất cơ sở tôn giáo là gì-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Đất cơ sở tôn giáo là gì? Đây là một quy định khá quan trọng được nêu cụ thể trong Luật Đất đai 2013, Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở […]

Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn cùng Pháp lý nhanh tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Nghị định 162/2017/NĐ-CP Hoạt động quyên góp […]

Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau đây Cơ sở pháp lý Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 Việc quản lý, sử dụng tài […]