Category Archives: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Quy định về các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Quy định về các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Trong một số trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt (Thuế TTĐB). Đó là những trường hợp nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Căn cứ pháp lý Luật Thuế TTĐB năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2016. […]

Hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023 quy định như thế nào?

Hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023 quy định như thế nào - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế tiêu thụ đặc biệt (Thuế TTĐB) được biết đến là loại thuế gián thu áp dụng cho các loại hàng hóa nhằm điều tiết tiêu dùng xã hội. Vậy Hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023 quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. […]

 Thuế suất, biểu thuế tiêu thụ đặc biệt 2023

 Thuế suất, biểu thuế tiêu thụ đặc biệt 2023 - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế tiêu thụ đặc biệt được biết đến là loại thuế gián thu áp dụng cho các loại hàng hóa nhằm điều tiết tiêu dùng xã hội. Vậy Thuế suất và biểu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023 được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Thuế […]

Mức giá và công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Mức giá và công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế tiêu thụ đặc biệt được biết đến là loại thuế gián thu áp dụng cho các loại hàng hóa nhằm điều tiết tiêu dùng xã hội. Vậy Mức giá và công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Công thức tính thuế […]

Căn cứ và giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Căn cứ và giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là gì - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, […]

Ai là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt?

Ai là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế tiêu thụ đặc biệt (Thuế TTĐB) là một loại thuế phổ biến ở nước ta do Nhà nước quy định nhằm định hướng sản xuất, tiêu dùng. Vậy thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Ai là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt?  Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Căn […]

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam. Vậy các Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gồm những ai? Hãy cùng tìm hiểu qua bài […]

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là gì - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ như rượu, bia, thuốc lá, xăng dầu. Vậy, Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Đối với hàng hóa Căn cứ khoản 1 Điều 2 […]

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ như rượu, bia, thuốc lá, xăng dầu. Vậy, thuế tiêu thụ đặc biệt là gì: Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Cơ sở pháp lý Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 sửa […]