Category Archives: Thuế thu nhập Doanh nghiệp

Thuế thu nhập Doanh nghiệp

Các trường hợp giảm thuế khác trong công ty TNHH 2 TV trở lên

Các trường hợp giảm thuế khác trong công ty TNHH 2 TV trở lên - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Các trường hợp giảm thuế khác trong công ty TNHH 2 TV trở lên được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Công ty TNHH 2 TV trở lên được giảm thuế trong các trường hợp sau đây: Thứ nhất, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, […]

Trường hợp áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 17% năm 2023?

Trường hợp áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 17% năm 2023 - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Trong các bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp năm 2023. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các Trường hợp áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 17% năm 2023. Thuế suất thuế TNDN 17% áp dụng […]

Việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp năm 2023 quy định thế nào?

quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Năm 2023, việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp là gì? Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp […]

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê tài sản

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê tài sản - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế là nguồn thu chủ yếu chiếm 90% ngân sách nhà nước, nguồn thu từ thuế đảm bảo cho hàng loạt nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, một trong những loại thuế có đóng góp lớn nhất là Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động phát sinh […]

Cách tính thuế thu nhập hoãn lại

Cách tính thuế thu nhập hoãn lại -tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC thì tài sản thuế thu nhập hoãn lại được tính như sau: Cách tính thuế thu nhập hoãn lại Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = chênh lệch tạm thời được khấu trừ + giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ […]

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì và Đặc điểm

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Trên thực tế cụm từ hoãn lại thuế thu nhập doanh nghiệp được sử dụng khá phổ biến. Nhưng không phải ai cũng nắm được thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì? Bài viết sau của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc về Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì […]

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong công ty TNHH 2 TV trở lên

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong công ty TNHH 2 TV trở lên - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những căn cứ dùng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiện tại, Thuế suất Thuế TNDN trong công ty TNHH 2 TV trở lên bao gồm 02 mức, đó là: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong công ty TNHH 2 TV trở […]

Chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Hiện nay, chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập thường được các quốc gia sử dụng để thực hiện mục tiêu điều tiết nền kinh tế xã hội. Vậy Chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Chế độ ưu đãi thuế […]

Thuế thu nhập doanh nghiệp 2023: Trường hợp được ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP và khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP) thì ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp gồm 03 chế độ; cụ thể như sau: Các trường hợp được hưởng […]

Hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Các dự án đầu tư mới nào được

Các dự án đầu tư mới nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Hiện nay, để tạo điều kiện kinh doanh và phát triển của các doanh nghiệp, Nhà nước đã đặt ra ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy, có phải mọi doanh nghiệp đều được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không? Ở thời điểm hiện tại thì các dự án đầu tư […]