Mốc giới ngăn cách các bất động sản được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào?

Mốc giới ngăn cách các bất động sản được hiểu là các mốc giới để xác định ranh giới giữa các bất động sản liền kề? Vậy pháp luật quy định về mốc giới ngăn cách các bất động sản như thế nào? Cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây

Mốc giới ngăn cách các bất động sản là gì?

Mốc giới ngăn cách bất động sản là vật nhân tạo được con người xây dựng để ngăn cách các bất động sản với nhau (như cột mốc, hàng rào, xây tường,…) và tự nhiên (cây, kênh,..) được chủ sở hữu thỏa thuận làm ranh giới để ngăn cách giữa các bất động sản.

Quy định pháp luật về mốc giới ngăn cách bất động sản?

Trước hết cần xác định ranh giới giữa các bất động sản, nội dung này Luật sư ADB SAIGON đã trình bày trong bài viết trước, [XEM THÊM]…

Ranh giới giữa các bất động sản được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào?

Điều 176 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về mốc giới ngăn cách các bất động sản như sau:

Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản

1.Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

2.Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

3.Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Mốc giới ngăn cách các bất động sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Từ những quy định trên có thể rút ra một số nguyên tắc sau

Chủ thể có quyền dựng mốc giới

Chủ thể có quyền dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn tạo thành mốc giới giữa các bất động sản phải là chủ sở hữu của bất động sản đó. Các chủ thể khác không phải là chủ sở hữu bất động sản sẽ không có quyền xây dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường.

Mốc giới xác định dựa trên cơ sở thỏa thuận

Mốc giới giữa các bất động sản như cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới giữa các bất động sản được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa các chủ sở hữu hoặc theo ý chí của một bên chủ thể

Quyền sở hữu đối với các mốc giới

Mốc giới được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận là thuộc sử hữu chung của các chủ sở hữu bất động sản

Mốc giới do một bên chủ sở hữu xây dựng nhưng được chủ sở hữu của bất động sản bên kí đồng ý thì cũng thuộc sở hữu chung của các bên. Chủ sở hữu bất động sản không trực tiếp xây dựng mốc giới phải thanh toán chi phí xây dựng cho chủ sở hữu bên kia, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Nghĩa vụ bên chủ sở hữu bất động sản

Bên chủ sở hữu bất động sản có nghĩa vụ dỡ bỏ mốc giới do mình xây dựng trong trường hợp chủ sở hữu bất động sản bên kia không đồng ý mà có lý do chính đáng. Lý do chính đáng được hiểu các lý do thuộc về thẩm mỹ, tín ngưỡng…và gây ảnh hưởng đến sự ổn định đời sống của chủ sở hữu bất động sản liền kề

Trường hợp mốc giới là tường nhà chung

Trong trường hợp này, các chủ thể không được quyền trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận.

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng sát liền nhau

Đối với trường hợp này, chủ sở hữu có quyền được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đối với hoa lợi thu được từ cây trên cột mốc giới chung

Hoa lợi thu được từ cây trên mốc giới chung được chia đều cho các chủ sở hữu các bất động sản, việc bảo vệ mốc giới là nghĩa vụ chung thuộc về các bên đồng sở hữu của mốc giới. Như vậy, hình thức sở hữu đối với mốc giới là sở hữu chung theo phần và các bên có phần bằng nhau trong khối tài sản chung đó

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Mốc giới ngăn cách các bất động sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *