Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện là gì?

Việc đại diện tham gia các giao dịch dân sự phải tuân thủ những quy tắc nhất định về thẩm quyền cũng như phạm vi đại diện trong từng trường hợp đại diện khác nhau. Vậy trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện thì có hiệu lực không? Cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Người nào có quyền đại diện?

Về vấn đề người nào có quyền đại diện, Luật sư ADB SAIGON đã trình bày cụ thể ở bài viết trước. Xem thêm:

Khái niệm đại diện? Các hình thức đại diện theo quy định trong Bộ luật Dân sự 2015?

Quy định về phạm vi đại diện trong Bộ luật Dân sự 2015?

Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

Nhìn chung, giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ một số trường hợp theo luật định. (Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Dân sự 2015)

Các trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện vẫn làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện.

Cũng theo Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện vẫn làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện trong một số trường hợp như sau:

  • Người được đại diện đã công nhận giao dịch;
  • Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;
  • Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện.

Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Nghĩa vụ của người không có quyền đại diện đã xác lập giao dịch

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 142 Bộ luật Dân sự 2015

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện thì người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch.

Quy định này góp phần đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm đối với hành vi thực hiện không có thẩm quyền đại diện của người không có thẩm quyền đại diện và đối với người đã giao dịch với mình để đảm bảo quyền lợi cho họ cũng như ràng buộc nghĩa vụ đối với người không có thẩm quyền đại diện.

Quyền của người đã giao dịch với người không có thẩm quyền đại diện

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 142 Bộ luật Dân sự 2015, người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp người được đại diện đã công nhận giao dịch.

Lưu ý: Trường hợp người không có quyền đại diện và người đã giao dịch cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

Điều này để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện khi bị xâm phạm bởi người không có quyền đại diện và người đã giao dịch cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *