Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện có hậu quả như thế nào?

Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện phải đảm bảo về vấn đề phạm vi đại diện. Vậy giao dịch do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện sẽ có hậu quả như thế nào? Giao dịch đó có hiệu lực hay không? Cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Quy định về phạm vi đại diện

Về vấn đề phạm vi đại diện, Luật sư ADB SAIGON đã trình bày cụ thể ở bài viết trước. Xem thêm:

Quy định về phạm vi đại diện trong Bộ luật Dân sự 2015?

Giao dịch do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện sẽ có hậu quả như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật Dân sự 2015, thì hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diệngiao dịch dân sự không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ một trong các trường hợp khác được pháp luật quy định.

Vượt quá phạm vi đại diện được hiểu là việc người có quyền đại diện đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá giới hạn được xác định trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền, điều lệ của pháp nhân, nội dung ủy quyền hoặc quy định khác của pháp luật. Vượt quá phạm vi đại diện thường ở hai dạng sau đây:

  • Xác lập, thực hiện các giao dịch ngoài phạm vi có thể.
  • Xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự mà giá trị của giao dịch vượt quá phạm vi có thể.

Như vậy, phần vượt quá phạm vi đại diện được hiểu hoặc là các giao dịch nằm ngoài phạm vi có thể hoặc là phần giá trị vượt quá trong các giao dịch mà người đại diện được quyền xác lập.

Hậu quả của giao dịch dân sự do xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Các trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện vẫn làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện

Cũng theo Khoản 1 Điều 143 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, vẫn làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện trong một số trường hợp như sau:

  • Người được đại diện đồng ý;
  • Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;
  • Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 143 Bộ luật Dân sự 2015, có thể hiểu các giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhưng không thuộc phạm vi đại diện thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ khi người được đại diện chấp nhận hoặc biết mà không phản đối hay có lỗi làm cho người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện.

Nghĩa vụ của người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch vượt quá phạm vi đại diện

Khoản 2 Điều 143 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch.

Quyền của người đã giao dịch với người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch vượt quá phạm vi đại diện

Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp người được đại diện đồng ý (Khoản 3 Điều 143 Bộ luật Dân sự 2015)

Lưu ý: Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. (Khoản 4 Điều 143 Bộ luật Dân sự 2015)

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *