Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào?

Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền là một phương thức giúp chủ thể mang quyền bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của mình bằng quyền lực của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Vậy pháp luật quy định chi tiết về bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền như thế nào. Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây :

Quyền dân sự là gì?

Quyền dân sự là khả năng được phép xử sự theo ý chí tự do trong khuôn khổ pháp luật của chủ thể trong quan hệ dân sự, phát sinh trong lĩnh vực dân sự để đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của chính chủ thể. Nội dung này đã được Luật sư ADB SAIGON trình bày trong các bài viết trước đây. Xem thêm…

Quyền dân sự là gì ? Căn cứ xác lập quyền dân sự theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 ?

Quy định pháp luật về bảo vệ quyền dân sự

“Bảo vệ” theo cách hiểu thông thường là “chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho luôn luôn được nguyên vẹn”. Theo đó, bảo vệ quyền dân sự được hiểu là các biện pháp cần thiết được pháp luật quy định để cá nhân người bị vi phạm tự áp dụng hay yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng để nhằm bảo vệ một phần hoặc toàn bộ quyền cho người có quyền dân sự bị xâm phạm.

Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

Nội dung về các phương thức bảo vệ quyền dân sự đã được Luật sư ADB SAIGON trình bày trong các bài viết trước đây. Xem thêm…

Bảo vệ quyền dân sự là gì? Các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định trong Bộ luật Dân sự 2015?

Quy định về bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền?

Điều 14 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung quy định bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền như sau:

Điều 14. Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền

1.Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân.

Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.

Việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được thực hiện trong trường hợp luật quy định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét lại tại Tòa án.

2.Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp này, quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Bộ luật này được áp dụng.

Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Căn cứ quy định trên tại khoản 1 Điều 14 Bộ luật Dân sự 2015, các chủ thể là cá nhân hoặc pháp nhân bị xâm phạm đến quyền dân sự thì có quyên lựa chọn việc bảo vệ quyền được thực hiện bởi cơ quan hành chính hoặc con đường tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Trọng tài hiện hành thì chỉ tập trung vào giải quyết các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

Do vậy, việc bảo vệ quyền dân sự của các chủ  thể chủ yêu là vai trò của Tòa án. Cũng tại khoản 1 Điều 14 Bộ luật dân sự 2015 có nêu: “Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét lại tại Tòa án.”. Từ khẳng định trên có thể thấy được rằng, Tòa án là cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự cho các chủ thể.

Tại khoản 2 Điều 14 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp này, quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Bộ luật này được áp dụng.. Đây là quy định đáng chú ý trong Điều 14 Bộ luật Dân sự 2015. Quy định này đã giúp xác định rõ trách nhiệm của Tòa án, trong việc giải quyết tranh chấp, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự.

Cùng với quy định đó, Bộ luật dân sự năm 2015 cũng đã ghi nhận các công cụ pháp lý đầy đủ hơn cho Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp này. Theo đó, khi các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không áp dụng được tập quán, tương tự pháp luật thì Tòa án có quyền vận dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng để giải quyết. Đây thực sự là một đột phá quan trọng góp phần thực hiện, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin tư vấn pháp luật hình sự hoặc cần luật sư tư vấn ly hôn nhanhthủ tục khai nhận di sản thừa kế… có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0907 520 537, qua zalo hoặc nhắn tin qua Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *