Nội dung của sở hữu riêng được quy định như thế nào?

Nội dung của sở hữu riêng gồm các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng. Vậy pháp luật  quy định chi tiết về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng như thế nào? Cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau đây

Sở hữu riêng là gì?

Về khái niệm về sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng Phaplynhanh.vn đã trình bày trong bài viết trước, [Xem thêm…]

Sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng được quy định như thế nào?

Nội dung của sở hữu riêng

Điều 206 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Điều 206. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng
1. Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác không trái pháp luật.
2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”.

Nội dung của sở hữu riêng được quy định như thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo đó nội dung sở hữu riêng của cá nhân, pháp nhân bao gồm các quyền thuộc quyền sở hữu: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.

  • Quyền chiếm hữu là quyền mà cá nhân, pháp nhân được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình. Cá nhân, pháp nhân có thể tự mình thực hiện quyền chiếm hữu hoặc giao cho người khác thực hiện quyền chiếm hữu thông qua các hợp đồng giao dịch dân sự.
  • Quyền sử dụng là viêc cá nhân, pháp nhân được quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Quyền sử dụng được pháp luật trao cho các chủ thể nhằm tạo kiện để các chủ thể gia tăng sản xuất, kính thích kinh tế phát triển. Theo đó cá nhân, pháp nhân được tự do sử dụng tài sản của mình vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu đời sống hằng ngày.
  • Quyền định đoạt là quyền mà cá nhân, pháp nhân được phép chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản. Quyền định đoạt tài sản riêng của cá nhân, pháp nhân được pháp luật tôn trọng, bảo vệ. Cá nhân, pháp nhân có thể tự mình thực hiện quyền định đoạt hoặc chuyển giao quyền định đoạt cho chủ thể khác. Thông thường chuyển giao quyền định đoạt sẽ kèm theo việc chuyển giao quyền chiếm hữu và quyền sử dụng.

Khi các cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt phải đảm bảo không gây thiệt hại, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong mọi quan hệ dân sự. Vì pháp luật luôn bảo vệ quyền, lợi ích cho tất cả mọi chủ thể là như nhau, không chủ thể nào được ưu tiên hơn, nếu việc thực hiện quyền của chủ thể này mà gây thiệt hại cho chủ thể khác thì phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại gây ra.

Như vậy, sở hữu riêng là một chế định của quyền ở hữu nói chung, nó mang đầy đủ các đặc điểm của quyền sở hữu. Cá nhân, pháp nhân có tài sản thuộc sở hữu riêng phải đảm bảo các điều kiện dó pháp luật quy định.

Trên đây là bài viết tham khảo về nội dung của sở hữu riêng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Phaplynhanh.vn luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *