Sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng được quy định như thế nào?

Sở hữu riêngtài sản thuộc sở hữu riêng là một chế định về quyền sở hữu được pháp luật quy định, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội của cá nhân, pháp nhân về tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. Sở hữu riêng gắn với quyền dân sự cụ thể của từng cá nhân, pháp nhân nhất định. Vậy sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015

Quy định về sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng

Quy định về sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng -Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Điều 205 Bộ luật dân sự 2015 quy định sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng như sau:

“Điều 205. Sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng
1. Sở hữu riêng là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân.
2. Tài sản hợp pháp thuộc sở hữu riêng không bị hạn chế về số lượng, giá trị”

  • Sở hữu riêng là hình thức sở hữu của một cá nhân, pháp nhân nhất định đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Theo đó chủ thể của quan hệ pháp luật sở hữu riêng có thể là cá nhân, pháp nhân. Đối với cá nhân pháp luật không quy định điều kiện để có quyền sở hữu riêng, đồng nghĩa với việc cá nhân không biệt độ tuổi, có hay không có năng lực hành vi dân sự đều có quyền sở hữu riêng đối với tài sản của riêng mình.

Tài sản đó có thể là do cá nhân tự làm ra, được tặng, hoặc được thừa kế,…Tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì việc sử dụng, định đoạt tài sản của cá nhân chưa đủ 18 tuổi, cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, cá nhân có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi phải được thực hiện thông qua người giám hộ hoặc người đại diện.

  • Đối với pháp nhân theo quy định của pháp luật thì cũng có quyền có tài sản thuộc sở hữu riêng. Tuy nhiên trước khi để có quyền sở hữu riêng, một tổ chức phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật để có được tư cách pháp nhân. Việc sở hữu tài sản riêng của pháp nhân, cũng như thực hiện các quyền của chủ sở hữu phải phù hợp với năng lực của pháp nhân đó.

Tài sản thuộc chính là khách thể của sở hữu riêng thuộc quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân. Theo đó tài sản không bị hạn chế về số lượng, giá trị. Một cá nhân, pháp nhân có thể có nhiều tài sản thuộc sở hữu riêng, và các tài sản đó không bị hạn chế về giá trị. Các tài sản đó có thể là các khoản thu nhập hợp pháp; của cải để dành; nhà ở, nhà máy; tư liệu sản xuất, sinh hoạt; nguồn lợi từ hoạt động sản xuất, kinh doanh;…

Trên đây là bài viết tham khảo về Sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Nếu bạn cần biết thêm thông tin về sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng có thế liên hệ với chúng tôi. Phaplynhanh.vn luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *