Những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư 2020?

Hiện nay, những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đã được luật Đầu tư 2020 quy định rất rõ ràng và cụ thể. Việc quy định ngành nghề cấm đâu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư 2020 sẽ chỉ định rõ những hành vi, hoạt động sản xuất kinh doanh nào bị cấm và sẽ không được thực hiện đăng ký hoạt động vào những ngành nghề bị cấm đó.

Vậy những ngành nghê cấm đầu tư kinh doanh được quy định cụ thể ra sao? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau:

Như thế nào là ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh?

Là những ngành nghề pháp luật cấm không cho phép tổ chức, cá nhân, tổ chức kinh doanh tại Việt Nam.

Những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư 2020?

Những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư 2020?

Khi đăng ký đầu tư cần lưu ý những ngành nghề cấm đàu tư kinh doanh theo quy định pháp luật. Có nhiều trường hợp doanh nghiệp không nắm được những ngành nghề bị cấm nên khi vào hoạt động sẽ vướng đến pháp luật.

Theo quy định của pháp luật hiện hành lĩnh vực đầu tư bị cấm theo Luật Đầu tư 2020 là lĩnh vực mà hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư bị cấm. Do đó, các lĩnh vực này sẽ không được đăng ký kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý: Theo Điều 6 Luật Đâu tư 2020 có quy định cụ thể về một số ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh như sau:

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư- tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Do đó, có thể kết luận rằng những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đã được nhà nước quy định rất cụ thể. Sau khi nhà đầu tư kê khai ngành, nghề đầu tư kinh doanh thuộc các ngành, nghề đầu tư kinh doanh bị cấm thì có thể bị Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại Luật Đầu tư 2020.

Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại  0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *