Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt được quy định như thế nào theo luật đầu tư 2020?

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đóng vai trò là một trong những động lực quan trọng giúp thúc đẩy, gia tăng cho sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam. Chính vì lý do đó, trong những năm qua Nhà nước luôn tích cực hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ về đầu tư để thu hút và quản lý tốt hơn nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Vậy ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bào viết sau:

ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư là gì?

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đều là những chính sách có lợi cho nhà đầu tư nhằm mục đích khuyến khích đầu tư.

Ưu đãi đầu tư là gì?

Ưu đãi đầu tư được hiểu là ưu đãi của Nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa bàn được khuyến khích đầu tư.

Mục đích ưu đãi đầu tư: Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia trong từng thời kì nhất định.

Hỗ trợ đầu tư là gì?

Hỗ trợ đầu tư được hiểu là các biện pháp mà Nhà nước tạo cơ hội cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định, bao gồm tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ… nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mục đích hỗ trợ đầu tư: thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Cơ sở pháp lý

ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Căn cứ theo Điều 20 Luật Đầu tư 2020 về ưu đãi và hình thức hỗ trợ đầu tư đặc biệt được quy định như sau:

Điều 20. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

1. Chính phủ quyết định việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội.

2. Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.

4. Hỗ trợ đầu tư đặc biệt được thực hiện theo các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này.

5. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

b) Dự án đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật này.

6. Chính phủ trình Quốc hội quyết định áp dụng các ưu đãi đầu tư khác với ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật này và các luật khác trong trường hợp cần khuyến khích phát triển một dự án đầu tư đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt .

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Nhìn chung, quy định mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt trong Luật Đầu tư năm 2020 là một bước tiến trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư FDI trên trường quốc tế, trở thành điểm đến của hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài. Sự đổi mới này cũng hi vọng vào một tương lai phát triển bền vững của đất nước nhờ thu hút nguồn lực từ các dự án khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về việc Quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo quy định tại Luật Đầu tư 2020.

Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại  0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *