Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên

Trong quá trình hoạt động thì việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên là việc tất yếu. Do đó để thay đổi trụ sở chính của công ty, chủ doanh nghiệp cần nằm các hồ sơ, thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.

Hãy cùng tìm hiểu về hồ sơ, thủ tục Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên qua bài viết dưới đây.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Bước 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên tại cơ quan thuế sở tại

 • Chỉ áp dụng trong trường hợp công ty TNHH 2 TV trở lên thay đổi địa chỉ sang Quận/huyện khác hoặc sang Tỉnh/thành phố khác.
 • Vì việc thay đổi sang Quận/huyện khác hoặc sang Tỉnh/thành phố khác sẽ dẫn đến sự thay đổi cơ quan thuế quản lý và công ty TNHH 2 thành viên phải chốt xong thủ tục thuế với cơ quan quản lý thuế cũ.

Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên khác tỉnh/Thành phố

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ để chuyển cơ quan quản lý thuế sang Tỉnh mới theo thủ tục bên dưới.

Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế cũ nơi công ty TNHH 2 thành viên đã đặt trụ sở chính

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST).
 • Công văn đề nghị chốt thuế chuyển địa chỉ khác tỉnh của công ty TNHH 2 thành viên.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển trụ sở công ty.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển trụ sở.
 • Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ

Thời gian xử lý: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn trả kết quả.

 • Thông thường là 07-09 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật), không bao gồm thời gian bổ sung chỉnh sửa các nghĩa vụ thuế còn thiếu, tùy cơ quan thuế ở quận nào.

Kết quả:

 • Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu công ty TNHH 2 thành viên còn thiếu tờ khai hoặc tiền thuế sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung các tờ khai hoặc nghĩa vụ thuế còn thiếu theo quy định của pháp luật.
 • Sau khi bổ sung đầy đủ theo yêu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả Mẫu 09-MST thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm của chi cục thuế.
 • Khi nhận được giấy này, tức là Công ty TNHH 2 thành viên đã hoàn tất thủ tục ở thuế quận cũ.

Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên khác Quận/Huyện

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Trong trường hợp Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên sang quận khác nhưng cùng thành phố thì làm theo thủ tục bên dưới.

Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế quận cũ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST);
 • Bản sao y công chứng còn hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ

Thời gian xử lý:

Trong 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên chi cục thuế không bao gồm thời gian bổ sung các nghĩa vụ thuế còn thiếu.

Trình tự thủ tục: 

 • Công ty TNHH 2 thành viên nộp hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế quận cũ và sẽ nhận được phản hồi bổ sung các nghĩa vụ thuế, các tờ khai còn thiếu để hoàn thiện chuyển quận.
 • Doanh nghiệp đồng thời sẽ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở các quý gần nhất trực tuyến trên hệ thống tổng cục thuế bằng chữ ký số của công ty.

Kết quả:

Thông báo Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên của chi cục thuế.

Bước 2: Điều chỉnh địa chỉ công ty TNHH hai thành viên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thực hiện đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên mình trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi về địa chỉ.

Trình tự, thủ tục:

 • Công ty nộp hồ sơ đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc;
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu chính thông qua cơ quan chuyển phát hoặc;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/thành phố trực thuộc nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Ngay sau khi nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận trong đó thể hiện ngày nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
 • Nếu sau 03 ngày làm việc, hồ sơ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện địa chỉ mới.
 • Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ cho hợp lệ.

Cơ quan tiếp nhận:

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/thành phố trực thuộc nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ.

Thời gian xử lý:

03 ngày làm việc, không tính thứ 7 và chủ nhật, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
+  Miễn phí đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử

Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Để việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên được suôn sẻ, người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thành phần hồ sơ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện  về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên theo mẫu có sẵn (Mẫu Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên;
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên;
 • Văn bản ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty TNHH 2 thành viên . Thành phần này chỉ áp dụng trong trường hợp Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên sang cơ quan quản lý thuế khác;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Thành phần này chỉ áp dụng trong trường hợp Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên sang cơ quan quản lý thuế khác;
 • Mẫu 09- MST thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm của chi cục thuế (Chỉ áp dụng trong trường hợp Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 TV trở lên sang Tỉnh/thành phố khác.

Bước 3: Các thủ tục khác sau khi thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên

 • Đăng bố cáo công khai về việc công ty TNHH 2 thành viên thay đổi địa chỉ trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Khắc con dấu mới và thông báo mẫu dấu với Sở KHĐT: Đấy là thủ tục chỉ trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi thông tin về Quận/ Tỉnh trên con dấu.  
 • Công ty TNHH 2 thành viên sẽ khắc con dấu mới và nộp thông báo mẫu dấu lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở mới.
 • Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh  sẽ tiến hành đăng thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp công khai.
 • Trường hợp doanh nghiệp trước đây sử dụng dấu do công an quản lý phải thực hiện thêm thủ tục trả dấu cho cơ quan công an.
 • Thông báo lên cơ quan thuế nơi đặt trụ sở mới về việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp.
 • Xử lý hóa đơn còn dư:

Lưu ý

 • Nếu công ty TNHH 2 thành viên còn nhiều hóa đơn và mong muốn tiếp tục sử dụng những quyển hóa đơn còn lại thì tiến hành nộp báo cáo tình hình hóa đơn trực tuyến thông qua chữ ký số cho cơ quan thuế.
 • Kế tiếp, tiến hành khắc con dấu mã số thuế trong đó thể hiện tên doanh nghiệp, mã số thuế và địa chỉ mới rồi đóng lên hóa đơn trước khi sử dụng.  Đồng thời, doanh nghiệp nộp mẫu TP04 cho cơ quan thuế quận mới để tiếp tục sử dụng.
 • Nếu công ty TNHH 2 thành viên không muốn tiếp tục sử dụng những hóa đơn còn lại thì nộp thông báo hủy hóa đơn trực tuyến thông qua chữ ký số cho cơ quan thuế và tiến hành đặt in hóa đơn mới. Đồng thời, nộp thông báo phát hành hóa đơn mới trước khi sử dụng.

Trên đây là các thông tin pháp luật phổ biến về hồ sơ, thủ tục thay đổi trụ sở chính của Công ty TNHH 2 TV trở lên.  Ngoài ra quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ  Pháp lý nhanh.

Pháp lý nhanh hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai…..tư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *