Tag Archives: hình thức lập di chúc

Các hình thức lập di chúc đúng quy định Pháp luật

Các hình thức lập di chúc -Luật sư ADB SAIGON

Di chúc là một cơ sở để phân chia di sản thừa kế, là ý muốn của người đã mất khi còn sống định đoạt tài sản của mình. Di chúc có nhiều loại và các hình thức lập di chúc này cũng khác nhau. Các hình thức lập di chúc theo quy định của […]