QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN

Chủ tịch Hội đồng thành viên là gì? Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm những gì?

Hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Chủ tịch hội đồng thành viên

Theo khoản 1 Điều 56 Luật Doanh nghiệp quy định, chủ tịch Hội đồng thành viên là:

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Quyền và nghĩa vụ chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên - Luật sư ADB SAIGON

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp thì chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền sau đây:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên

Điều lệ công ty quy định nhưng không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trường hợp chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt

  • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.
  • Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên.

Như vậy khi chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt vì một trong các lý do trên thì có thể:

  • Ủy quyền lại cho người khác; Hoặc
  • Bầu 1 trong số các thành viên trong hội đồng thành viên tạm thời đảm nhiệm chức vụ trên.

Trên đây là một số kiến thức phổ biến về Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 TV trở lên. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0377 377 877tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *