Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp trong thế chấp tài sản?

Bên nhận thế chấp là bên có quyền lợi được bảo đảm. Trong quan hệ thế chấp tài sản, bên có nghĩa vụ phải dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ với bên nhận thế chấp. Vậy pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp như thế nào? Cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau đây

Cơ sở pháp lý

Điều 322 Bộ luật Dân sự 2015

Điều 323 Bộ luật Dân sự 2015

Khái niệm bên nhận thế chấp

Bên nhận thế chấp là bên có quyền lợi được bảo đảm. Trong quan hệ thế chấp tài sản, bên có nghĩa vụ phải dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ với bên nhận thế chấp, do đó, bên nhận thế chấp là bên có quyền.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp trong thế chấp tài sản?

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp được quy định tại Điều 322 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 323 Bộ luật Dân sự 2015, như sau:

Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp gồm

  • Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.
  • Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.

Quyền của bên nhận thế chấp gồm

  • Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp.
  • Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp.
  • Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng.
  • Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.
  • Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
  • Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  • Xử lý tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.

Bài viết liên quan

Thế chấp tài sản là gì? Hình thức của thế chấp tài sản?

Hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực khi nào theo quy định trong Bộ luật Dân sự 2015?

Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong thế chấp tài sản?

Tài sản thế chấp bao gồm những tài sản nào?

Trên đây là bài viết tham khảo của Phaplynhanh.vn về Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Phaplynhanh.vn luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *