Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 là gì?

Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân là quyền cơ bản của công dân về thừa kế trong pháp luật dân sự, điều này có nghĩa là mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại di sản và hưởng di sản căn cứ theo di chúc hoặc theo pháp luật. Vậy quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự 2015? Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân qua bài viết dưới đây :

Cơ sở pháp lý

– Điều 16 Hiến pháp 2013

– Điều 610 Bộ luật dân sự 2015

Khái niệm quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân

Quyền bình đẳng cần được hiểu là quyền bình đẳng trước pháp luật, là một trong những quyền của quyền con người, quyền này thể hiện trong việc xác lập tư cách con người trước pháp luật; không bị pháp luật phân biệt đối xử, quyền có vị thế ngang nhau trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ như nhau.

Điều 16 Hiến pháp 2013 quy định:

“Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.”

Quyền bình đẳng trước pháp luật là quyền không bị pháp luật phân biệt đối xử trong việc hưởng các quyền và thực hiện các nghĩa vụ. Như trên đã nói, con người sinh ra có thể có sự khác nhau về chủng tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo và địa vị xã hội… Tuy nhiên, đó không phải là căn cứ để pháp luật phân biệt trong việc hưởng các quyền và chịu trách nhiệm pháp lý. Ngược lại, pháp luật luôn đặt giá trị bình đẳng làm thước đo, tiêu chuẩn để lấp đầy khoảng cách không bình đẳng đó bằng việc quy định các quyền, nghĩa vụ pháp lý ngang nhau.

Quyền bình đẳng trước pháp luật, không bị phân biệt, đối xử còn có khía cạnh khác đó là quyền được hưởng tất cả các quyền con người như nhau ở “mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh ’’. Bình đẳng là sự đối xử như nhau đối với những người có hoàn cảnh như nhau và đối xử khác nhau với những người có hành vi xử sự theo yêu cầu của pháp luật và hoàn cảnh khác nhau.

Như vậy, quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân có thể được hiểu là mọi cá nhân đề có thể để lại tài sản của mình cho người khác hoặc hưởng di sản, không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, giới tính. Trước pháp luật, quyền về thừa kế của cá nhân là ngang nhau, đều được pháp luật bảo vệ.

quyen binh dang ve thua ke cua ca nhan-ho tro phap ly nhanh

Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của mỗi công dân trong cuộc sống hằng ngày được pháp luật ghi nhân và bảo hộ, nó được hiểu là một chế định pháp luật dân sự bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành quy định về thừa kế, về việc bảo vệ và điều chỉnh, chuyển tài sản của người đã chết cho những người còn sống. Và mỗi công dân đều có quyền bình đẳng về thừa kế, không có sự phân biệt giữa các chủ thể với nhau.

Theo quy định tại Điều 610 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân thì: “Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.” Quy định này là sự cụ thể hóa nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ dân sự quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015, đồng thời là sự thể chế hóa nguyên tắc bình đẳng của công dân trước pháp luật được quy định tại Điều 16 Hiến pháp 2013.

Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân thể hiện ở hai khía cạnh, đó là quyền bình đẳng giữa các cá nhân với nhau trong việc để lại di sản thừa kế và quyền bình đẳng giữa các cá nhân với nhau trong việc hưởng di sản thừa kế.

Ở khía cạnh thứ nhất là quyền bình đẳng giữa các cá nhân trong việc để lại di sản thừa kế, theo đó, bất cứ cá nhân nào, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, tôn giáo, dân tộc, trình độ, nghề nghiệp,…đều có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình cho người khác sau khi chết.

Ở khía cạnh thứ hai là quyền bình đẳng giữa những cá nhân với nhau trong việc hưởng di sản thừa kế, theo đó, vợ chồng có quyền hưởng di sản của nhau trong khi một bên chết trước, cha mẹ ngang quyền nhau trong việc hưởng di sản của con, con không phân biệt trai hay gái, trong giá thú hay ngoài giá thú, con đẻ hay con nuôi đều có quyền hưởng di sản của cha, mẹ khi họ qua đời, những người thân thích của người chết được hưởng phần di sản ngang nhau nếu họ cùng hàng thừa kế mà không phân biệt già hay trẻ, trai hay gái hay nghèo,…Điều đó thể hiện sự tiến bộ của pháp luật hiện hành về thừa kế.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *