Quy định về quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài theo luật đầu tư năm 2020?

Các biện pháp bảo đảm tài sản của các nhà đầu tư, các quốc gia tiếp nhận đầu tư thường thiết kế trong pháp luật đầu tư, các quy định bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.

Với việc kinh tế Việt Nam bắt đầu hội nhập quốc tế, tham gia các tổ chức kinh tế – xã hội cũng là tạo điều kiện thuận lợi hơn trước cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào trong nước. Với mục đích khi tham gia đầu tư kinh doanh bất kỳ nhà đầu tư cũng theo đuổi lợi nhuận, mong muốn tài sản của mình sau khi đầu tư không chỉ mang lại hiệu qủa cao

Không những yêu cầu bảo đảm quyền sở hữu tài sản, các nhà đầu tư nước ngoài cũng cần sự bảo đảm của Nhà nước khi họ muốn chuyển tài sản một phần hay toàn bộ về nước mình hoặc nước khác.

Vậy quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bào viết sau:

Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài - hỗ trwoj, tư vấn pháp lý nhanh

Nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Mục đích của nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh và phạm vi lãnh thổ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là nhằm tìm kiếm các lợi ích về kinh tế mà cụ thể ở đây là lợi nhuận.

Bên cạnh các biện pháp bảo đảm tài sản của các nhà đầu tư, các quốc gia tiếp nhận đầu tư thường thiết kế trong pháp luật đầu tư của mình các quy định bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.

Đối với vấn đề này, nhà nước Việt Nam không cấm nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận của mình ra nước ngoài sau khi họ thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Để đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ tài chính với nhà nước tiếp nhận đầu tư như là một sự đáp trả đối với chủ thể đã đã kiến tạo một sân chơi đầu tư cũng như tạo cơ hội và các điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiến hành hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận, nên trước khi chuyển lợi nhuận của mình ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đảm bảo điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài - hỗ trwoj, tư vấn pháp lý nhanh

Cơ sở pháp lý bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Theo Điều 12 Luật Đầu tư 2020 về bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài được quy định như sau:

Điều 12. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài
Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

  1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
  2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh
  3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.”\

Như vậy, điều kiện đầu tiên để nhà đầu tư nước ngoài có quyền chuyển tài sản của mình ra nước ngoài là phải đóng thuế đầy đủ và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

Sau đó các các nhà đầu tư có quyền chuyển tài sản sau đây ra nước ngoài như: vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư; lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh; tiền và các tài sản hợp pháp khác

Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài - hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về việc Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư 2020.

Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại  0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *