Quy định về Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?

Chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài là vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài đặc biệt cần phải được chấp thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền mà pháp luật quy định. Nhà đầu tư có thể dễ dàng tự do đầu tư ra nước ngoài với bất kỳ ngành nghề, với bất kỳ quy mô nào mà không có sự quản lý nhà nước và cụ thể là sẽ có các dự án cần quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Vậy thẩm quyền chấp thuận chủ đầu trương đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào theo Luật Đầu tư 2020? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau:

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Đầu tư kinh doanh là gì?

Căn cứ vào khoản 8 Điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định về đầu tư kinh doanh như sau:

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh.”

Như vậy, có thể nói định nghĩa pháp luật về đầu tư kinh doanh khá rộng, đó là việc các nhà đầu tư thực hiện bỏ vốn của mình để hoạt động đầu tư được coi là đầu tư kinh doanh mà không cần xem xét tới các vấn đề ngành nghề đầu tư.

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ theo Điều 56 Luật Đầu tư 2020 quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài chúng ta thấy: Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư nước ngoài. Cụ thể như sau:

Điều 56. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

1. Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2. Trừ các dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

3. Các dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Trên đây là bài viết tham khảo qua phaplynhanh.vn Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư 2020.

PHÁP LÝ NHANH luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại  0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *