Những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư 2020

Hiện nay, công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày càng phát triển, thị trường có nhiều bước đổi mới, để đảm bảo đầu tư bền vững, hài hòa giữa các bên, nhà nước đã đưa ra những quy định và điều kiện đối với ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Vậy những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể ra sao? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau:

NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện. Các cá nhân, tổ chức được quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Điều kiện kinh doanh là gì?

Điều kiện kinh doanh là những cái cần phải có trước, những đòi hỏi trước khi thực hiện một việc nào đó nhằm đáp ứng những yêu cầu của nhà nước trước khi thực hiện việc tổ chức buôn bán hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường để thu lời lãi.

đầu tư kinh doanh có điều kiện- tu vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Những ngành nghề đầu tư kinh doanh phải có điều kiện theo luật đầu tư 2020?

Có thể hiểu rằng, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là những ngành, nghề mà pháp luật quy định phải đáp ứng điều kiện khi kinh doanh. Điều kiện đáp ứng trong ngành nghề là vì lý do an ninh, quốc phòng, đạo đức xã hội, trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

Nhằm mục đích chính để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Nhà nước ta đã ban hành các chính sách đầu tư với nhiều ưu đãi và hỗ trợ khác nhau trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, để bảo đảm cho môi trường đầu tư được bền vững, Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Cơ sở pháp lý: Theo Điều 7 Luật Đầu tư 2020 quy định ngành, nghề đầu tư có điều kiện như sau:

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật này.

Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

b) Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

c) Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;

d) Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);

đ) Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;

e) Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây:

a) Giấy phép;

b) Giấy chứng nhận;

c) Chứng chỉ;

d) Văn bản xác nhận, chấp thuận;

đ) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động - Luật sư ADB Saigon

Do đó, các cá nhân hay tổ chức cần đáp ứng các quy định của pháp luật để được thực hiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư. Khi đã đáp ứng các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định thì các cá nhân, tổ chức cũng sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo đúng các quy định của pháp luật.

Các quyền này được pháp luật Việt Nam tôn trọng và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Việc quy định về các quyền của các tổ chức hay cá nhân đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh giúp đảm bảo những lợi ích hợp pháp của các chủ thể này cũng như thu hút các chủ thể thực hiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư năm 2020.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về việc Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư 2020.

Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại  0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *