Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ai?

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án phụ thuộc vào vai trò của họ trong vụ án đó. Bài viết sau đây sẽ cho bạn biết về khái niệm, quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 65 Bộ Luật Tố tụng Hình sự:

Điều 65. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án

  1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.

Khi các tội phạm bị bắt giữ và bị xử lý, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn của cộng đồng.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án?

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 65 Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như sau:

“2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện của họ có quyền:

a) Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;

b) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

c) Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia phiên tòa; phát biểu ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; xem biên bản phiên tòa;

đ) Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

e) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

g) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình;

h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nghĩa vụ:

a) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

b) Trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình;

c) Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.”

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính minh bạch và công bằng của hệ thống tư pháp.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể đóng vai trò quan trọng trong việc truy tố và xét xử tội phạm. Họ có thể cung cấp thông tin và bằng chứng quan trọng để giúp cho công tố viên và tòa án đưa ra quyết định chính xác.

Nếu bạn đang cần tìm công ty Luật uy tín hỗ trợ các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mạiLuật sư Đất đai… Bạn có thể liên hệ tới Hotline: 0907 520 537 hoặc Fanpage: Luật sư Bình Dương của Luật sư ADB SAIGON để chúng tôi hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *