Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định như thế nào?

Trong quá trình Việt Nam đang từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, Chính phủ luôn ban hành và áp dụng những chính sách ưu đãi nhất nhằm thu hút đầu tư tại Việt Nam. Một trong số đó và được ứng dụng nhiều tại Việt Nam là hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

Vậy đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau:

Một trong số đó và được ứng dụng nhiều tại Việt Nam là hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

Tổ chức kinh tế là gì?

Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Mục đích thành lập tổ chức kinh tế là để tạo ra lợi nhuận kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển của nền kinh tế.

Đầu tư thành lập tổ chức nền kinh tế là gì?

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là việc nhà đầu tư tiến hành đầu tư thông qua sự kiện đầu tư vốn để thành lập nên tổ chức kinh tế.

Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là việc nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện hoạt động thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, chủ thể của hoạt động này gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, điều đầu tiên cần xác định chủ thể tham gia đầu tư vì mỗi chủ thể sẽ cần các điều kiện khác nhau dẫn đến hồ sơ cấp phép thành lập cũng khác nhau.

Cơ sở pháp lý

Căn cứ theo Điều 22 Luật Đầu tư 2020 về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định như sau:

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

b) Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;

c) Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Theo đó, nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế phải đảm bảo:

+ Nhà đầu tưu trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

+ Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về việc Quy định đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Luật Đầu tư 2020.

Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại  0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *