Cổ phần và các loại cổ phần trong Công ty Cổ phần

Hôm nay, pháp lý nhanh sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề cực kỳ quan trọng và hữu ích cho những ai đang hoặc sẽ tham gia vào việc kinh doanh hoặc đầu tư – đó là các loại cổ phần trong công ty cổ phần.

Đây là một kiến thức cơ bản nhưng rất quan trọng để giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi nắm giữ cổ phần trong một công ty.

Định nghĩa công ty cổ phần

Đầu tiên, Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ công chúng.

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần - Pháp lý nhanh

Định nghĩa cổ phần

Cổ phần là đơn vị vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần, biểu thị quyền sở hữu của cổ đông trong công ty. Khi một cá nhân hoặc tổ chức mua cổ phần của công ty, họ trở thành cổ đông và sở hữu một phần công ty đó.

Cụ thể có các loại cổ phần như sau:

Cổ phần phổ thông

Cổ phần phổ thông là loại cổ phần cơ bản mà mỗi công ty cổ phần phải phát hành. Những người nắm giữ cổ phần này được gọi là cổ đông phổ thông.

Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

  • Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông, với mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu bầu.
  • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
  • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần này được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty cổ phần.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông ưu đãi cổ tức có các quyền sau:

  • Nhận cổ tức theo quy định;
  • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;
  • Các quyền khác.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông.

Lưu ý: Không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về các loại cổ phần trong công ty cổ phần. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, các bạn đã có được cái nhìn rõ ràng hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia vào công ty cổ phần.

Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào, hãy để lại bình luận phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp trong những bài viết tiếp theo.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0377 377 877 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *