Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Ngoài Quốc hội, thủ tướng chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng là đơn vị quan trọng để chấp thuận chủ trương đầu tư. Vậy thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban dân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? Cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau:

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬ N CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Chủ trương đầu tư được quy định là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư. Làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công. Để một dự án đầu tư đi vào hoạt động thì cần quan bước chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài Quốc hội, thủ tướng chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng là đơn vị quan trọng để chấp thuận chủ trương đầu tư. Cùng tìm hiểu thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một trong những cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo quy định tại Điều 32 của Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022), trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬ N CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

2. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Cần lưu ý, Đối với dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác,dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên.

Các dự án đầu tư nói trên, trừ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf), nếu được thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬ N CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - HỖ TRỢ, TƯ VẤN PHÁP LÝ NHANH

Trên đây là bài viết tham khảo qua phaplynhanh.vn về Thẩm quyền chấp thuận chủ trương chủ đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Luật Đầu tư 2020.

PHÁP LÝ NHANH luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại  0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *