Nhiệm vụ và quyền hạn Chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào?

Tòa án nhân dân tối cao (còn gọi là tòa cấp cao) là cơ quan xét xử cấp cao thuộc hệ thống tư pháp của Tòa án nhân dân Việt Nam. Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền dưới Tòa án nhân dân tối cao và có thẩm quyền trên Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân cấp huyện.

Vậy nhiệm vụ và quyền hạn Chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào? Xin mời quý bạn đọc cùng pháp lý nhanh tham khảo quan thông tin bài viết sau: 

Cơ sở pháp lý

Điều 35 và Điều 36 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Nhiệm vụ và quyền hạn Chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào?

Nhiệm vụ và quyền hạn Chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Nhiệm vụ và quyền hạn Chánh án tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào?

Theo quy định hiện hành tại Điều 35 Luật tổ  chức Tòa án nhân dân 2014 thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao được quy định như sau:

Điều 35. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;

b) Chủ tọa phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao;

c) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ theo quy định của luật tố tụng;

d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ trong Tòa án nhân dân cấp cao, trừ Thẩm phán, Phó Chánh án;

đ) Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân cấp cao với Tòa án nhân dân tối cao;

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật tố tụng; giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật.”

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có những nhiệm vụ quyền hạn gì?

Nhiệm vụ và quyền hạn Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao được quy định như thế nào?

Theo quy định hiện hành tại Điều 36 Luật tổ  chức Tòa án nhân dân 2014 thì Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao được quy định như sau:

Điều 36. Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Nhiệm kỳ của Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giúp Chánh án thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm lãnh đạo công tác của Tòa án. Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao.”

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật tố tụng.”

Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có những nhiệm vụ quyền hạn gì?

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về nhiệm vụ và quyền hạn Chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân tối cao được quy định như thế nào? theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý hãy liên hệ trực tiếp tới Hotline: 0377 377 877 hoặc Fanpage: Pháp lý nhạnh VN. Nếu bạn đang cần trợ giúp pháp lý, tư vấn, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục.

Luật sư ADB SAIGON hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau cho rất nhiều khu vực như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Kinh doanh Thương mạiLuật sư Đất đai

 Xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Luật tổ chức Tòa án nhân dân:

Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân tối cao?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Việc tổ chức xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Tòa án nhân dân tối cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *