Category Archives: Luật tổ chức Tòa án nhân dân

Tiêu chuẩn chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là gì?

Tiêu chuẩn chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là gì - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là người đứng đầu cơ quan viện kiểm sát nhân dân, lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Vậy tiêu chuẩn chức danh Viện […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được quy định ra sao?

Viện kiểm sát nhân dân - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, điều tra tội phạm. Vậy […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

Viện kiểm sát nhân dân - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, điều tra tội phạm. Vậy […]

Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp bằng các công tác nào?

Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp bằng các công tác nào?

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước từ cấp bộ trở xuống, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, điều tra tội phạm. Vậy […]

Bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào? 

Bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Tòa án nhân dân (TAND) là cơ quan xét xử của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào? Xin mời quý bạn đọc cùng tham khảo quan thông tin bài viết sau: Cơ sở pháp lý […]

Kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào?

Kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Tòa án nhân dân (TAND) là cơ quan xét xử của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy kinh phí hoạt động của TAND được quy định như thế nào? Xin mời quý bạn đọc cùng tham khảo quan thông tin bài viết sau: Cơ sở pháp lý Điều 96 Luật […]

Số lượng Thẩm phán, biên chế của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào?

Số lượng Thẩm phán, biên chế của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Tòa án nhân dân (TAND) là cơ quan xét xử của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy số lượng Thẩm phán, biên chế của TAND được quy định như thế nào? Xin mời quý bạn đọc cùng tham khảo quan thông tin bài viết sau: Cơ sở pháp lý Điều […]

Thẩm tra viên chính là ai?

Thẩm tra viên chính là ai - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Thẩm tra viên là công chức, có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý, cơ quan thi hành án trong quân đội thực hiện nhiệm vụ thẩm tra thi hành án và các nhiệm vụ khác […]

Thẩm tra viên có thẩm quyền xử phạt như thế nào trong lĩnh vực đất đai?

Thẩm tra viên có thẩm quyền xử phạt như thế nào trong lĩnh vực đất đai - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Thẩm tra viên là công chức, có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý, cơ quan thi hành án trong quân đội thực hiện nhiệm vụ thẩm tra thi hành án và các nhiệm vụ khác […]

Thẩm tra viên có được ghi biên bản cưỡng chế thi hành án không?

Thẩm tra viên có được ghi biên bản cưỡng chế thi hành án không - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Thẩm tra viên là công chức, có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý, cơ quan thi hành án trong quân đội thực hiện nhiệm vụ thẩm tra thi hành án và các nhiệm vụ khác […]