Chấm dứt thế chấp tài sản trong trường hợp nào?

Quy định về căn cứ chấm dứt thế chấp tài sản có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định quyền và  nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thế chấp. Vậy pháp luật quy định về các trường hợp nào thì chấm dứt thế chấp tài sản. Cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu qua bài viết sau đây

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015

Chấm dứt thế chấp tài sản trong trường hợp nào?

Theo quy định tại điều 327 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về chấm dứt thế chấp tài sản

Điều 327. Chấm dứt thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1.Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt.

2.Việc thế chấp tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

3.Tài sản thế chấp đã được xử lý.

4.Theo thỏa thuận của các bên.”

Chấm dứt thế chấp tài sản trong trường hợp nào?

Theo đó, việc thế chấp tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau

Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt

Biện pháp thế chấp phát sinh đồng thời với nghĩa vụ được bảo đảm. Hợp đồng thế chấp là hợp đồng phụ tồn tại cùng lúc và song song với hợp đồng chính. Do đó, khi hợp đồng chính chấm dứt, tức bên có nghĩa vụ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với bên có quyền, thì đương nhiên biện pháp thế chấp cũng chấm dứt hiệu lực. Khi hợp đồng nghĩa vụ được các bên thỏa thuận xác lập, để đảm bảo rằng bên có nghĩa vụ sẽ thực hiện nghĩa vụ đó trong đúng thời hạn đã ghi nhận trong hợp đồng.

Bên có quyền và bên có nghĩa vụ đã thỏa thuận xác lập biện pháp bảo đảm thế chấp, theo đó, bên thế chấp sẽ thế chấp tài sản của mình cho bên có quyền (bên nhận thế chấp). Khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ kết thúc, mà bên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận, thì biện pháp bảo đảm lúc này cũng đương nhiên hết hiệu lực theo.

Việc thế chấp tài sản đã bị hủy bỏ, hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác

Đang trong thời hạn thế chấp tài sản, nhưng các bên có quyền thỏa thuận về việc hủy bỏ thế chấp tài sản, hoặc thay thế biện pháp bảo đảm mới như: bảo lãnh, cầm cố, tín chấp,….Thì cũng là cơ sở làm chấm dứt biện pháp thế chấp.

Đối với việc hủy bỏ, không chỉ với riêng giao dịch thế chấp mà với bất kỳ một giao dịch dân sự nào, khi các bên đã thỏa thuận hủy bỏ giao dịch, đồng nghĩa với việc giao dịch đã xác lập không còn tồn tại, không còn ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên. Pháp luật cho phép các bên có thể thỏa thuận thay đổi biện pháp bảo đảm, theo đó, biện pháp bảo đảm mới thỏa thuận sẽ có hiệu lực thay thế cho biện pháp bảo đảm cũ.

Tài sản thế chấp đã bị xử lý

Thế chấp tài sản chấm dứt khi nghĩa vụ được bảo đảm đã được bên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào nghĩa vụ cũng được thực hiện đầy đủ khi đến thời hạn. Vậy, có phải trong trường hợp, bên có nghĩa vụ không thực hiện, hoặc thực hiện đầy đủ, không đúng nghĩa vụ chính thì biện pháp thế chấp sẽ tồn tại và có hiệu lực cho đến khi nghĩa vụ được thực hiện?

Bản chất của thế chấp là bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, khi bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ, hoặc không thực hiện nghĩa vụ thì bên nhận thế chấp có quyền xử lý tài sản bảo đảm. Khi tài sản thế chấp được xử lý thay thế cho nghĩa vụ chưa thực hiện, thì biện pháp thế chấp cũng chấm dứt hiệu lực.

Lúc này, đối tượng của quan hệ thế chấp là tài sản thế chấp đã được chuyển giao quyền sở hữu cho người mua. Đối tượng của quan hệ không còn, bên cạnh đó nghĩa vụ chính cũng đã được bảo đảm thực hiện thay thế bằng việc bán tài sản thế chấp, vậy nên quan hệ thế chấp chấm dứt cùng với quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm.

Theo thỏa thuận các bên

Để linh hoạt cho các bên được tự do thỏa thuận, giao kết hợp đồng,…pháp luật quy định các bên có thể thỏa thuận về việc chấm dứt biện pháp bảo đảm mà không cần dựa vào các căn cứ pháp luật quy định. Quan hệ thế chấp được xác lập dựa trên thỏa thuận của các bên, vì vậy các bên cũng có thể thỏa thuận chấm dứt giao dịch mà mình đã xác lập.

[Xem thêm]…

Thế chấp tài sản là gì? Hình thức của thế chấp tài sản?

Hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực khi nào theo quy định trong Bộ luật Dân sự 2015?

Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong thế chấp tài sản?

Tài sản thế chấp bao gồm những tài sản nào?

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp trong thế chấp tài sản?

Người thứ ba có được giữ tài sản thế chấp không? Quyền và nghĩa vụ của người thứ ba có được giữ tài sản thế chấp ?

Thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất quy định như thế nào?

Trên đây là bài viết tham khảo về các trường hợp chấm dứt thế chấp tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Phaplynhanh.vn luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *