Chấm dứt hợp đồng hợp tác trong trường hợp nào?

Chấm dứt hợp đồng hợp tác trong trường hợp nào và được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây

chấm dứt hợp đồng hợp tác trong trường hợp nào - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh
chấm dứt hợp đồng hợp tác trong trường hợp nào – Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015

Khái niệm

Hợp đồng hợp tác hình thành dưới hình thức nhiều chủ thể cùng đóng góp tài sản, công sức để liên kết, hợp tác với nhau cùng sản xuất, kinh doanh hưởng lợi ích và chịu trách nhiệm. Phần vốn góp của các thành viên tạo thành một khối tài sản chung hợp tác.

Theo đó hợp đồng hợp tác là một hợp đồng dân sự nên khi hợp đồng hợp tác chấm dứt cũng phải tuân thủ theo quy định chung về chấm dứt hợp đồng.

Quy định về chấm dứt hợp đồng hợp tác

  1. Hợp đồng hợp tác chấm dứt trong trường hợp sau đây:
  2. a) Theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác;
  3. b) Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác;
  4. c) Mục đích hợp tác đã đạt được;
  5. d) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Trường hợp khác theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

  1. Khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng phải được thanh toán; nếu tài sản chung không đủ để trả nợ thì phải lấy tài sản riêng của các thành viên hợp tác để thanh toán theo quy định tại Điều 509 của Bộ luật này.

Trường hợp các khoản nợ đã được thanh toán xong mà tài sản chung vẫn còn thì được chia cho các thành viên hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy chấm dứt hợp đồng hợp tác là việc hiệu lực pháp luật của hợp đồng không còn, theo đó, làm chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp tác.

Các trường hợp làm chấm dứt hợp đồng hợp tác cụ thể như sau:

Trường hợp đầu tiên là theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác.

Trường hợp thứ hai là hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác.

Trường hợp thứ ba là mục đích hợp tác đã đạt được.

Trường hợp thứ tư là theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp cuối cùng là trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng hợp tác được xác lập nhằm mục đích thực hiện một công việc hoặc thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, cho nên hợp đồng hợp tác có thể chịu sự điều chỉnh của cả nhưng luật khác như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư,…do đó, hợp đồng có thể chấm dứt theo quy định của luật riêng nếu có.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Chấm dứt hợp đồng hợp tác trong trường hợp nào? Theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ phaplynhanh.vn

Pháp lý nhanh hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sự, Luật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sự, Luật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Đất đai…..tư vấn ly hôn nhanh, tư vấn luật thừa kế…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website: phaplynhanh.vn Hotline:  0377.377.877 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh.VN

Tìm hiểu các chuyên đề mà bạn đọc quan tâm:

Gia nhập hợp đồng hợp tác là gì?

Rút khỏi hợp đồng hợp tác khi nào?

Xác lập thực hiện giao dịch dân sự trong hợp đồng hợp tác khi nào?

Tài sản chung của các thành viên hợp tác trong hợp đồng hợp tác

Nội dung của hợp đồng hợp tác là gì?

Trường hợp được chấm dứt hợp đồng hợp tác theo Bộ luật Dân sự 2015

Chấm dứt hợp đồng hợp tác theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *