Cách thức phân chia di sản thừa kế được thực hiện như thế nào?

Theo Bộ luật Dân sự 2015 quy định có thể phân chia di sản theo di chúc và phân chia di sản theo pháp luật. Tuy nhiên, ưu tiên phân chia di sản theo di chúc trước. Nếu không có di chúc thì phân chia di sản theo pháp luật. Vậy, cách thức phân chia di sản thừa kế được thực hiện như thế nào?

Cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu thêm về cách thức phân chia di sản thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015

Cách thức phân chia di sản thừa kế

Việc phân chia di sản thừa kế có thể theo cách thức phân chia theo hiện vật hoặc phân chia theo giá trị:

– Phân chia theo hiện vật: được áp dụng trong trường hợp người để lại di sản đã lập di chúc trước khi chết, trong đó thể hiện cụ thể phần di sản là hiện vật mà mỗi người thừa kế được chỉ định trong di chúc được hưởng.

Khi không có di chúc, có di chúc nhưng di chúc vô hiệu, di chúc không có giá trị hoặc di chúc hợp pháp nhưng di chúc không phân chia hiện vật cụ thể hoặc khi phân chia di sản thừa kế theo pháp luật thì về nguyên tắc tất cả những người thừa kế theo pháp luật thì về nguyên tắc tất cả những người thừa kế đều được chia hiện vật.

Chia thừa kế bằng hiện vật cũng được áp dụng trong trường hợp những người thừa kế có quyền hưởng di sản tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia hiện vật cụ thể cho từng người thừa kế. Khi phân chia di sản thừa kế bằng hiện vật cần lưu ý:

+ Trừ trường hợp phân chia hiện vật theo di chúc, các trường hợp khác khi phân chia di sản thừa kế bằng hiện vật cần chú ý: Nếu di sản thừa kế gồm nhiều hiện vật khác nhau và mỗi hiện vật có giá trị khác nhau thì trước khi phân chia thừa kế bằng hiện vật phải xác định giá trị của từng hiện vật. Sau đó, lấy tổng giá trị di sản thừa kế chia cho những số người được hưởng thừa kế để xác định giá trị của một suất thừa kế.

Người nhận hiện vật có giá trị lớn hơn giá trị một suất thừa kế thì phải thanh toán phần vượt quá, người nhận hiện vật có giá trị nhỏ hơn giá trị một suất thừa kế thì được nhận thêm phần di sản tương ứng với giá trị còn thiếu, trừ trường hợp tất cả những người thừa kế có quyền hưởng di sản có thỏa thuận khác.

+ Người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó, đồng thời phải chịu phần giá trị của hiện bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản hoặc phải chịu rủi ro nếu hiện vật bị tiêu hủy hay hư hỏng do nguyên nhân khách quan. Nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Cách thức phân chia di sản-Hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

– Phân chia theo giá trị: Phân chia di sản theo giá trị được áp dụng trong trường hợp di sản không thể phân chia bằng hiện vật hoặc những người thừa kế không thỏa thuận được ai sẽ nhận hiện vật hoặc người thừa kế không được nhận di sản là hiện vật như người thừa kế là người nước ngoài sẽ không được nhận di sản là nhà ở và quyền sử dụng đất nếu không thuộc trường hợp được sở hữu nhà tại Việt Nam.

Di sản thừa kế cũng được phân chia theo giá trị nếu những người thừa kế có quyền hưởng di sản không thống nhất được giá trị của hiện vật. Khi đó, di sản sẽ được bán đi để chia bằng giá trị cho những người thừa kế có quyền hưởng di sản.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về cách thức phân chia di sản thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *