Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra quy định như thế nào?

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra được rất nhiều người quan tâm vì đây là một trường hợp trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vậy khi nhiều người cùng gây ra thiệt hại thì trách nhiệm bồi thường sẽ riêng rẽ hay liên đới? Cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu thêm về Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015

Bồi thường thiệt hại do nhiều người gây ra là gì?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định của Luật Dân sự nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa bên gây thiệt hại và bên bị gây thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh do hành vi trái pháp luật, có lỗi cố ý hoặc vô ý của bên gây hại hoặc trong một số trường hợp khác mà pháp luật quy định bên gây thiệt hại phải bồi thường ngay cả khi không có lỗi.

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra là quy định liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Theo quy định tại Điều 587 Bộ luật Dân sự 2015 thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra là trách nhiệm liên đới bồi thường của những người cùng gây thiệt hại đối với người bị thiệt hại.

Nhiều người cùng gây ra thiệt hại để phát sinh trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Điều 587 Bộ luật Dân sự 2015 có thể xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

– Nhiều người gây thiệt hại cho một người

– Nhiều người gây thiệt hại cho nhiều người

Xem thêm bài viết: Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định Bộ luật Dân sự 2015?

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra-Hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

Quy định về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015, Trong trường hợp có thiệt hại phát sinh do nhiều người cùng gây ra thì mỗi người đều chịu trách nhiệm liên đới. Cụ thể Điều 587 Bộ luật này quy định: “Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau”.

Liên đới trong trường hợp này được hiểu là sự ràng buộc lẫn nhau về nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể. Nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ theo Điều 288 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, những người cùng gây thiệt hại không những chỉ chịu trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại do mình gây ra mà còn phải chịu trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại của những người gây ra thiệt hại khác. Nếu sau khi đã thực hiện toàn bộ trách nhiệm liên đới thì người này được quyền yêu cầu những người có trách nhiệm liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

Phần trách nhiệm của mỗi người được xác định tương ứng với mức độ lỗi, nếu không xác định được mức độ lỗi thì những người cùng gây ra thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

Trên đây là bài viết tham khảo của Phaplynhanh.vn về Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *