Yếu tố lỗi và vai trò của yếu tố lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Lỗi là trạng thái tâm lý của người có hành vi gây thiệt hại, phản ánh nhận thức của người đó đối với hành vi và hậu quả của hành vi mà họ thực hiện. Vậy, vai trò của yếu tố lỗi đối với trách nhiệm bồi thiệt hại ngoài hợp đồng như thế nào? Cùng Phaplynhanh.vn tìm hiểu thêm về Yếu tố lỗi và vai trò của yếu tố lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015

Yếu tố lỗi là gì-Hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

Yếu tố lỗi là gì?

Lỗi là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi của mình và hậu quả do hành vi đó mang lại. Lỗi bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý.

Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

Vô ý gây thiệt hại là một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không đề cập đến yếu tố lỗi. Điều này không có nghĩa là không cần yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà không đặt gánh nặng phải chứng minh lỗi lên người bị thiệt hại.

Lỗi là trạng thái tâm lý của con người, do đó việc chứng minh trạng thái đó là rất khó và không cần thiết. Bản thân hành vi gây thiệt hại đã là có lỗi. Nghĩa là chỉ cần chứng minh hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật là xác định được yếu tố lỗi. Mặt khác, trường hợp tài sản gây thiệt hại cũng không cần chứng minh yếu tố lỗi. Cho nên, yếu tố lỗi không được quy định là điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Xem thêm bài viết: Phân tích điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Yếu tố lỗi và vai trò của yếu tố lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng-Hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh

Vai trò của yếu tố lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Yếu tố lỗi có vai trò rất lớn trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cụ thể như sau:

– Thứ nhất, lỗi là một căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường trong trường hợp thiệt hại phát sinh hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại (khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015) hay khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra (khoản 4 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015).

– Thứ hai, người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế của mình (khoản 2 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015). Chính vì lẽ đó, yếu tố lỗi có vai trò quan trọng trong rất nhiều trường hợp và phải được xem xét khi xác định mức độ bồi thường.

– Thứ ba, trong trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì trách nhiệm của từng người cùng gât thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người, nếu không xác định được mức độ lõi thì họ phải bồi thường theo phần bằng nhau (Điều 587 Bộ luật Dân sự 2015).

Như vậy, mặc dù yếu tố lỗi không là một điều kiện trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhưng việc xác định yếu tố lỗi có vai trò rất lớn trong các trường hợp cụ thể để xác định chủ thể bồi thường, mức bồi thường và loại trừ trách nhiệm bồi thường.

Trên đây là bài viết tham khảo của Phaplynhanh.vn về Yếu tố lỗi và vai trò của yếu tố lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *