Đất sử dụng cho khu kinh tế là gì? Thời hạn của đất sử dụng cho khu kinh tế

Đất sử dụng cho khu kinh tế được quy định như thế nào? Cùng Luật Sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai 2013 thì Đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm đất để xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đất sử dụng trong khu kinh tế-tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Khái niệm đất sử dụng cho khu kinh tế

Đất sử dụng cho khu kinh tế là diện tích đất sử dụng cho các khu chức năng gồm: khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác phù hợp với đặc điểm của từng khu kinh tế nhằm tạo môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Hình thức sử dụng của đất sử dụng cho khu kinh tế

Người sử dụng đất tiến hành sử dụng đất khi có quyết định giao lại đất, cho thuê đất của Ban quản lý khu kinh tế. Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất trong các khu chức năng của khu kinh tế theo quy định tại các Điều 54, 55 và 56 của Luật Đất đai 2013. (Khoản 3 Điều 151 Luật Đất đai 2013)

Lưu ý: Căn cứ Khoản 6 Điều 151 Luật Đất đai thì Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong khu kinh tế được áp dụng đối với từng loại đất theo quy định của Luật này.

Đất sử dụng trong khu kinh tế-tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Thời hạn đất sử dụng cho khu kinh tế

Thời hạn đất sử dụng cho khu kinh tế là không quá 70 năm. (Khoản 3 Điều 151 Luật Đất đai 2013)

Chủ thể quản lý đất trong khu kinh tế và trách nhiệm theo quy định của luật

Chủ thể quản lý đất đai khu kinh tế

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất cho Ban quản lý khu kinh tế để tổ chức xây dựng khu kinh tế theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết xây dựng của khu kinh tế. (Khoản 2 Điều 151 Luật Đất đai 2013)

Trách nhiệm quản lý đất đai của Ban quản lý khu kinh tế 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trách nhiệm quản lý đất đai của Ban quản lý khu kinh tế bao gồm:

– Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Quyết định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không được thấp hơn giá đất trong Bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo từng dự án đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Chính phủ;

– Thu hồi đất đã giao lại, cho thuê đối với trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại các Điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; người sử dụng đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai; quản lý quỹ đất đã thu hồi;

– Quy định trình, thủ tục hành chính về đất đai tại khu kinh tế;

– Gửi quyết định giao lại đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về đất sử dụng cho khu kinh tế. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Ngoài ra quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư ADB SAIGONLuật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai…..tư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *