Thời điểm có hiệu lực đăng ký biện pháp bảo đảm

Thời điểm có hiệu lực đăng ký biện pháp bảo đảm được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng pháp lý nhanh tìm hiểu bài viết dưới đây.

thời điểm có hiệu lực đăng ký biện pháp bảo đảm - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015

Nghị định 102/2017/NĐ-CP

Đăng ký biện pháp bảo đảm là gì?

Theo Điều 298 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

  1. Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

Việc đăng ký là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp luật có quy định.

  1. Trường hợp được đăng ký thì biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.
  2. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Liên hệ với khoản 1 Điều 3 Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm.

Cụ thể như sau:

Sổ đăng ký là Sổ địa chính hoặc Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam đối với biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam đối với biện pháp bảo đảm bằng tàu biển hoặc sổ khác theo quy định của pháp luật;

Cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm là tập hợp các thông tin về biện pháp bảo đảm đã đăng ký được lưu giữ tại cơ quan đăng ký.

Như vậy pháp luât quy định đăng ký biện pháp bảo đảm có thể đăng ký bắt buộc hoặc đăng ký tự nguyện tùy vào từng trường hợp đối tượng của giao dịch bảo đảm đó. Đăng ký biện pháp bảo đảm cũng thuộc quyền tự do thỏa thuận và tự định đoạt của các bên.

Thời điểm có hiệu lực đăng ký biện pháp bảo đảm

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định cụ thể về thời điểm có hiệu lực đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

Đầu tiên: Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.

Thứ hai: Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm nội dung đăng ký được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Thứ ba: Trường hợp đăng ký thay đổi do bổ sung tài sản bảo đảm mà các bên không ký kết hợp đồng bảo đảm mới hoặc do bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm và tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo đảm các bên không có thỏa thuận về việc bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh trong tương lai.

Thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản bổ sung hoặc nghĩa vụ bổ sung là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký thay đổi vào sổ đăng ký hoặc cập nhật vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Những trường hợp đăng ký không làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

Trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành.

Vì vậy thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở;

Những trường hợp đăng ký thay đổi quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 18 Nghị định 102/2017/NĐ-CP.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thời điểm có hiệu lực đăng ký biện pháp bảo đảm Theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ phaplynhanh.vn

Pháp lý nhanh hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai…..tư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kế tố tụng dân sự…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website: phaplynhanh.vn Hotline:  0377.377.877 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh VN

Tìm hiểu các chuyên đề mà bạn đọc quan tâm:

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm được quy định như thế nào?

Nguyên tắc định giá tài sản bảo đảm được quy định như thế nào?

Định giá tài sản bảo đảm được quy định như thế nào?

Quyền nhận lại tài sản bảo đảm được quy định như thế nào?

Giao tài sản bảo đảm để xử lý được quy định như thế nào?

Phương thức nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được quy định như thế nào?

Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê theo Bộ luật Dân sự 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *