Tạm trú ở nhiều nơi thì xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (hay còn gọi là giấy xác nhận tình trạng độc thân) là là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để xác nhận tình trạng độc thân của công dân. Tạm trú ở nhiều nơi thì xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

Tạm trú ở nhiều nơi thì xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp người sống ở nhiều nơi có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thì nộp yêu cầu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang thường trú để được giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, người yêu cầu có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình, trường hợp không chứng minh được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có văn bản đề  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người yêu cầu.

Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 12, Điều 4, Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Tạm trú ở nhiều nơi thì xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Xác nhận tình trạng hôn nhân khi tạm trú ở nhiều nơi?

Khoản 4 Điều 22 Nghị định 123 quy định, trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình.

Theo hướng dẫn ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Điều 33 Thông tư 04/2020/TT-BTP, người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây thì ghi rõ về tình trạng hôn nhân của người đó tương ứng với thời gian cư trú.

Từ căn cứ này, có thể hiểu, người từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau có thể chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình bằng cách về các địa phương đã từng đăng ký thường trú để xin xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian thường trú tại địa phương đó.

Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho UBND cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

Ngoài ra, theo Điều 4 Thông tư 04/2020/TT-BTP, trường hợp việc đăng ký hộ tịch cần xác minh, sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp xác minh về tình trạng hôn nhân thì cho phép người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình.

Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật. Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật.

Như vậy, người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân khi cư trú nhiều nơi có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình.

Nếu không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi người đó từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân.

Quá thời hạn mà không có kết quả xác minh, người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân, chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.

>>> Xem thêm

Thủ tục ly hôn thuận tình chồng đang ở nước ngoài?

Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định hiện hành?

Trong gia đình có người vi phạm giao thông có được xét gia đình văn hóa không?

Con cái có quyền và nghĩa vụ gì đối với cha mẹ?

Trường hợp nào con sinh ra sau ly hôn là con chung của vợ chồng?

Phaplynhanh.vn đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kế,… liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website Phaplynhanh.vn, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *