Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích được pháp luật quy định như thế nào?

Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích là một chế định áp dụng khi người mất tích có thông tin xác thực họ còn sống hoặc họ trở về? Vậy pháp luật quy định cụ thể về chế định này như thế nào? Mời bạn hãy cùng Luật sư ADB Saigon tìm hiểu qua bài viết sau đây. Trường hợp nào quyết định tuyên bố một cá nhân mất tích bị hủy bỏ

Khi nào thì Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Bộ luật Dân sự 2015 thì quyết định tuyên bố một cá nhân mất tích được hủy bỏ trong trường hợp sau:

1. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.

Theo quy định trên, Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích khi

  • Người mất tích trở vể
  • Có tin tức xác thực là người đó còn sống

Quyết định tuyên bố người mất tích của Tòa án không tự động hủy bỏ mà được Tòa án xem xét hủy bỏ theo đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan.

Quy định về hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Nội dung đơn yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích

Căn cứ Khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự như sau:

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Thẩm quyền yêu cầu giải quyết yêu cầu hủy bỏ tuyên bố mất tích

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, quy định về thẩm quyền của tòa án như sau:

c) Tòa án nơi người yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, làm việc có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Tòa án đã ra quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết;

Như vậy, người yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích sẽ gửi đơn yêu cầu đến Tòa án đã ra quyết định tuyên bố mất tích.

Hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích

Theo khoản 2, 3 Điều 70 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích như sau:

“2. Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao sau khi đã thanh toán chi phí quản lý.

3. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn thì dù người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật.”

Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì người bị tuyên bố mất tích được nhận tài sản do người quản lý chuyển giao sau khi họ đã thanh toán đủ phí quản lý cho người quản tài sản.

Nếu người mất tích trở về, hoặc có thông tin xác thực họ còn sống mà vợ, chồng của họ đã được ly hôn với họ thì quyết định ly hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.

Tòa án sẽ phải gửi quyết định hủy bỏ tuyên bố mất tích cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Lut sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *